Občina Miren-Kostanjevica

znamenitosti   |   predstavitve   |   vodnik turistične ponudbe   |   lokalne volitve 2014

Občina

Župan
Občinski svet
Občinska uprava
e-občina
Register postopkov
Informacije javnega značaja
e-vloge in obrazci
GIS-Prostorske informacije
Razpisi in javne razgrnitve
Investicije
Občinski predpisi

Aktualno/Novice

prireditve
sporočila za javnost
projekti
dogodki in prispevki


 
 
prireditve   |   sporočila za javnost   |   projekti   |   dogodki in prispevki
In\Visible Cities (kategorija: projekti)      

Objavljeno dne: 27. 01. 2015


 Projekt InVisibleCities

 

V okviru novega projekta InVisibleCities, prvega mednarodnega festivala urbane multimedije v Italiji, je izšel razpis za evropske umetnike, namenjen raziskovanju odnosov med vidnimi in nevidnimi urbanimi prostori s pomočjo digitalne umetnosti, multimedije in interaktivnosti.

 

Festival, ki ga društvo Associazione Quarantasettezeroquattro iz Gorice v Italiji izvaja v sodelovanju s Kulturno izobraževalnim društvom PiNA in drugimi mednarodnimi partnerji, bo od 3. do 7. junija 2015 potekal v Gorici, Trstu, Novi Gorici in Mirnu, izbrana dela pa bodo predstavljena tudi v Kopru, Ljubljani, Puli, Londonu in Nijmegnu na Nizozemskem.

 

30 mednaronih umetnikov, deset permormansov, delavnic, multimedijskih instalacij in konferenc bo zaznamovalo prvi mednarodni festival v Italiji, osredotočen na odnos med multimedijo in urbane prostore.

 

Ideja za tovrstni festival izhaja iz živahnosti in kompozicijsko zanimivih mest, ki so v procesu neprestanega spreminjanja svojih prostorov, ki tvorijo bogat vizualni, zvočni in tipen mozaik. Prebivalci mest v njih živijo ter ustvarjajo odnose in konflikte, tako med in v odnosu do urbanih prostorov. Nove tehnologije ponujajo pester nabor pristopov, ki omogočajo raziskovanje (ne)vidnih elementov mesta, njegove zgodovine, številnih zgodb različnih skupnosti ter socialne in ekonomske odnose med njegovimi prebivalci. Namen festivala je tako evropske umetnike spodbuditi k reinterpretaciji in transformaciji mest ter raziskati možnosti, ki jih ponujajo splet, multimedija in interaktivne tehnologije za promocijo in razvoj urbanih prostorov.

 

Posamezniki, skupine, kolektivi ali produkcijske hiše se lahko prijavijo na enega od treh razpisov: 

 

- Video-mapping: Projekcija na eno od zgodovinskih zgradb Trga Vittoria  v Gorici, Italija. Rok za prijavo je 20. april 2015.

- Nerezidenčni umetniki: Rok za prijavo je 28. februar 2015.

- Rezidenčni umetniki, ki bodo v Gorici ustvarjali med 28. majem in 7. junijem 2015. Rok za prijavo je 28. februar 2015.

 

Ob 100. obletnici prve svetovne vojne bo ena od sekcij festivala posvečena temi Mesto in vojna: fizične, psihološke in simbolne posledice konfliktov; njihov učinek na urbane prostore in ljudi; zgodovina in spomini.

 

Mednarodna strokovna komisija bo določila najboljša dela izbranih sodelujočih umetnikov iz vsake kategorije, ki bodo po festivalu tudi predstavljena v Londonu, Nijmegnu, Ljubljani, Kopru in Puli.

 

Več o razpisu  http://invisiblecities.eu/en/ in info@invisibilecities.eu

 


Jama Pečinka in Oko Krasa (kategorija: dogodki in prispevki)      

Objavljeno dne: 26. 01. 2015


 

V soboto, 24. 1. 2015 je potekal zaključni dogodek projekta JAMA PEČINKA – OHRANJANJE NARAVNE DEDIŠČINE, sofinanciran iz sredstev LEADER.

Projekt je usmerjen k ohranitvi naravne dediščine in značilnosti krajinske podobe, ki nas spremlja zadnjih 100 let in predstavlja potencial z gospodarskega in turističnega vidika ter za občino na inovativen način prikazuje povezavo med naravo in človekom.

Prikazati smo želeli, kako je človek izkoristil naravo oz krajino za potrebe preživetja. V okviru izvedbe projekta smo uredili jamo ter njeno okolico;  obnovili smo vhod in izhod iz jame, uredili  stopnišče in ograjo, jamo opremili s poveljniško barako in pogradi. V jami so informacijske table o zgodovinski in kulturni dediščini. Na vrhu vzpetine Pečina je postavljena imitacija žarometa, ki je nekoč osvetljeval bojišča.

Celotna vrednost projekta je ocenjena na 26.459,67€; od tega bo sofinancirano približno 71% iz sredstev LEADER, to je 18.883,93€. Ostalo zagotovijo projektni partnerji iz lastnih sredstev.

Ogled Jame Pečinka je možen po vnaprejšnjem dogovoru s Turističnim Društvom Cerje, info@tdcerje.si.

  


Zbor občanov naselja Kostanjevica na Krasu (kategorija: splosno)      

Objavljeno dne: 26. 01. 2015


Na podlagi tretjega odstavka 83. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št 112/07, 69/2014, 93/2014) na zahtevo KS Kostanjevica na Krasu z zahtevanim dnevnim redom sklicujem

 

ZBOR OBČANOV NASELJA KOSTANJEVICA NA KRASU,

ki bo v četrtek, 19. 2. 2015, ob 19. uri

v dvorani Kostanjevica na Krasu.

 

Predlagani dnevni red:

1. Mrliška vežica - prestavitev idejnih načrtov

2. Urejanje bivšega vojaškega centra Kostanjevica na Krasu.

3. Razno.

 

Mauricij ...


Odprtje in ogled Jame Pečinka (kategorija: dogodki in prispevki)      

Objavljeno dne: 22. 01. 2015


To soboto, 24. januarja, bo slavnostno odprtje in ogled Jame Pečinke ob 14. uri pri Jami Pečinka.   Gre za zaključni dogodek projekta OKO KRASA »Jama Pečinka – ohranjanje naravne dediščine« sofinanciran iz sredstev LEADER.   Ob 16. uri bo po skoraj 100 letih ponovno zasvetilo Oko Krasa na vzpetini ... več na www.mojaobcina.si ...


Otvoritev jame Pečinke (kategorija: prireditve)      

Objavljeno dne: 19. 01. 2015


...


E-Demokracija

vprašanja županu
vprašanja svetnikom
knjiga pohval, pripomb
e-gostovanje
    strani društev
    strani KS

Info

Panoramski posnetek občine
Zemljevid mesta
e-razglednica

Povezve

e-uprava
turizem

Panorama

Video predstavitev

Datum: 29.1.2015, 1:11
Temperatura: 13°C
Tlak: 1011 mili bar
Smer vetra: ESE
Hitrost vetra: 2ms
(Bilje pri Novi Gorici)