Občina Miren-Kostanjevica

znamenitosti   |   predstavitve   |   vodnik turistične ponudbe   |   lokalne volitve 2014

Občina

Župan
Občinski svet
Občinska uprava
e-občina
Register postopkov
Informacije javnega značaja
e-vloge in obrazci
GIS-Prostorske informacije
Razpisi in javne razgrnitve
Investicije
Občinski predpisi

Aktualno/Novice

prireditve
sporočila za javnost
projekti
dogodki in prispevki

Anketa

Ali se vam zdi ločevanje odpadkov v občini primerno urejeno?

 

  da, zbirnih mest je dovolj
  ne, potrebnih je več zbirnih posod za ločeno zbiranje
  ne ločujem odpadkov
  da, ločujem odpadke, pogrešam več zbirnih mest

 
 
prireditve   |   sporočila za javnost   |   projekti   |   dogodki in prispevki
Pravilno kurjenje z drvmi (kategorija: splosno)      

Objavljeno dne: 29. 10. 2014


 

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo brušuro s priporočili kako pravilno kuriti z drvmi 

Več preberite v brušuri

KURJENJE Z DRVMI V LOKALNIH KURILNIH NAPRAVAH 

...


Protipoplavna zaščita (kategorija: splosno)      

Objavljeno dne: 27. 10. 2014


Spoštovani občani,

v preteklih letih sta Občino Miren-Kostanjevica zajeli dve večji poplavi. Za seboj sta pustili veliko materialne škode na objektih, javni infrastrukturi ter kmetijskih površinah in pridelkih.

Na žalost se ukrepi za vzdrževanje vodotokov, kakor tudi ukrepi za odpravljanje posledic naravnih nesreč, ne odvijajo tako kot bi si želeli. Slednje je posledica trenutne situacije v Sloveniji, saj se sredstva za te namene nižajo in odgovorni za to področje, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, z omejenim proračunom vseh investicij na vodotokih, ki bi bile potrebne, ne uspe izvesti. 

 

Iz izkušenj ugotavljamo, da zaščita s protipoplavnimi vrečami v kritičnih trenutkih ne zadošča, saj njihovo polnjenje in razvoz terja preveč časa.

V mesecu novembru pričakujemo dobavo protipoplavne zaščite (pregrade), ki pa za enkrat ne bo zagotovila protipoplavne zaščite za celotno poplavno območje v Občini Miren-Kostanjevica. Zato apeliramo na vse ogrožene občane, da v prvi vrsti poskušajo zaščititi svoje premoženje sami.

 

Štab CZ Občine Miren-Kostanjevica


Razpis študijska pomoč 2014 (kategorija: sporočila za javnost)      

Objavljeno dne: 24. 10. 2014


OBJAVLJAMO

 

Javni razpis za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna za leto 2014v rubriki javni razpisi in razgrnitve

 

...


Javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine (kategorija: sporočila za javnost)      

Objavljeno dne: 22. 10. 2014


 OBJAVLJAMO 

 

Javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v občini Miren -Kostanjevica. Besedilo razpisa in razpisno dokumentacijo najdete pod rubriko razpisi in javne razgrnitve.


...


Razpis za financiranje štipendij in šolnin (kategorija: sporočila za javnost)      

Objavljeno dne: 20. 10. 2014


 OBJAVLJAMO

 

Razpis za financiranje štipendij in šolnin iz štipendijskega sklada "mmmart"  za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti za šolsko leto 2014/2015

 

Obrazci so na naslenjih povezavah:

 


E-Demokracija

vprašanja županu
vprašanja svetnikom
knjiga pohval, pripomb
e-gostovanje
    strani društev
    strani KS

Info

Panoramski posnetek občine
Zemljevid mesta
e-razglednica

Povezve

e-uprava
turizem

Panorama

Video predstavitev

Datum: 1.11.2014, 0:28
Temperatura: 13°C
Tlak: 1011 mili bar
Smer vetra: ESE
Hitrost vetra: 2ms
(Bilje pri Novi Gorici)