Občinska uprava

Župan      Mauricij Humar                                                                                    ORGANIGRAM Občine Miren-Kostanjevica
tel.: 05 330 46 70
e-pošta: zupan@miren-kostanjevica.si

Podžupan      Stojan Cotič
tel.: 031 588 833
e-pošta: stojan.cotic@gmail.com

Direktorica občinske uprave  Tjaša Klavora
tel.: 05 330 46 83
e-pošta: tjasa.klavora@miren-kostanjevica.si

Strokovna sodelavka VII/1 za glavno pisarno:   Maja Skok Možina
tel.: 05 330 46 70
e-pošta: tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Finančna služba:
Mirjam Klančič – Računovodja VII/2
tel.: 05 330 46 74
e-pošta: mirjam.klancic@miren-kostanjevica.si
Karmen Bavcon –Finančnik V
tel.: 05 330 46 80
e-pošta: karmen.bavcon@miren-kostanjevica.si
Marta Rogelja –  Računovodja VI
tel.: 05 330 46 81
e-posta: marta@miren-kostanjevica.si

Strokovni sodelavec VII/2 (II) za investicije:   Albin Pahor
tel:05 330 46 78
e-pošta: albin.pahor@miren-kostanjevica.si

Višja svetovalka za javna naročila in kmetijstvo: Mojca Šubic
tel.: 05 330 46 76
e-pošta: mojca@miren-kostanjevica.si

Višja svetovalka za gospodarstvo in turizem: Nevenka Vuk
tel. 05 330 46 73
e-pošta: nevenka.vuk@miren-kostanjevica.si

Podsekretar za pravne in splošne zadeve:  Urška Velikonja (skr. del. čas)
tel.: 05 330 4685
e-pošta: pravna.sluzba@miren-kostanjevica.si

Svetovalka za pravne zadeve:     Andreja Slejko
tel.: 05 330 46 75
e-pošta: andreja.slejko@miren-kostanjevica.si

Podsekretar za družbene dejavnosti:   Roberta Filipič
tel.: 05 330 46 77
e-pošta: roberta.filipic@miren-kostanjevica.si

Strokovni sodelavec VII/2 (II) za okolje in prostor ter civilno zaščito:
Boštjan Frančeškin
tel.: 05 330 46 79
e-pošta: bostjan@miren-kostanjevica.si

Strokovni sodelavec VII/2 (II) za projekte:    Aleš Vodičar
tel. 05 330 46 84
e-pošta: ales.vodicar@miren-kostanjevica.si

Zunanja sodelavka za okolje in prostor:    Blanka Šuler – ob sredah
tel.: 05 330 4671
e-pošta: blanka.suler@miren-kostanjevica.si

Vzdrževalna služba:
Darjo Spačal – vzdrževalec
Tomaž Rusjan – vzdrževalec

Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Vipava

Tadej Mori, inšpektor – vodja
tel.: 05 335 7372
e-pošta: tadej.mori@sempeter-vrtojba.si
Dušan Bremec, inšpektor
tel. 335 7373
Alen Maligoj, občinski redar
tel.: 05 335 7371
e-pošta: alen.maligoj@sempeter-vrtojba.si
Kevin Urdih, občinski redar in
Pavel Bratina, občinski redar
tel.: 05 335 7371
Tjaša Boškin, svetovalka
tel.: 05 335 7371
fax.: 05 335 7370

TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER TEMNICA
Barbara Jejčič
tel.: 05 30 80 040
GSM: 031 310 800
e-pošta: info.temnica@siol.net
http://www.storija.info
http://www.potimirunakrasu.info

TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER MIREN
Miren 5 c, Miren (bivši mejni prehod Miren)
Edita Petrovčič in Nika Bezjak
tel. 051 202 060
e-mail: tic.miren@siol.net