Občinska uprava

Župan      Mauricij Humar                                                                                    Organigram Občine Miren-Kostanjevica
tel.: 05 330 46 70
e-pošta: zupan@miren-kostanjevica.si

Direktorica občinske uprave  Tjaša Klavora
tel.: 05 330 46 83
e-pošta: tjasa.klavora@miren-kostanjevica.si

Strokovna sodelavka VII/1 za glavno pisarno:   Maja Skok Možina
tel.: 05 330 46 70
e-pošta: tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Finančna služba:
Mirjam Klančič – Računovodja VII/2
tel.: 05 330 46 74
e-pošta: mirjam.klancic@miren-kostanjevica.si
Karmen Bavcon –Finančnik V
tel.: 05 330 46 80
e-pošta: karmen.bavcon@miren-kostanjevica.si
Marta Rogelja –  Računovodja VI
tel.: 05 330 46 81
e-posta: marta@miren-kostanjevica.si

Strokovni sodelavec VII/2 (II) za investicije:   Albin Pahor
tel:05 330 46 78
e-pošta: albin.pahor@miren-kostanjevica.si

Višja svetovalka za javna naročila in kmetijstvo: Mojca Šubic
tel.: 05 330 46 76
e-pošta: mojca@miren-kostanjevica.si

Višja svetovalka za gospodarstvo, turizem in projekte: Nevenka Vuk
tel. 05 330 46 73
e-pošta: nevenka.vuk@miren-kostanjevica.si

Podsekretar za pravne in splošne zadeve:  Urška Velikonja
tel.: 05 330 4685
e-pošta: pravna.sluzba@miren-kostanjevica.si

Višji svetovalec za pravne zadeve in gospodarske javne službe     Andreja Slejko Merkun
Za čas odostnosti jo nadomešča Mojca Bratina
tel.: 05 330 46 75
e-pošta: mojca.bratina@miren-kostanjevica.si
e-pošta: andreja.slejko@miren-kostanjevica.si

Višji svetovalec za družbene dejavnosti:  
tel.: 05 330 46 77
e-pošta:

Strokovni sodelavec VII/2 (II) za okolje in prostor ter civilno zaščito:
Boštjan Frančeškin
tel.: 05 330 46 79
e-pošta: bostjan@miren-kostanjevica.si

Zunanji sodelavec/ka za urbanizem – ob sredah
tel.: 05 330 4671
e-pošta: urbanist@miren-kostanjevica.si

Zaradi lažje organizacije dela vas prosimo, da se k urbanistu najavite za osebni razgovor, in sicer ob sredah po telefonu ali po elektronski pošti.

Uradne ure, tudi za klice, so ob sredah od 13. do 16.30 ure. 

Prosimo, da vsa gradiva k vlogi za izdajo Mnenj o skladnosti nameravane gradnje (GZ 2018, 31.člen) oddate tudi v elektronski obliki, na naslov: urbanist@miren-kostanjevica.si

 

Vzdrževalna služba:
Darjo Spačal – vzdrževalec
Tomaž Rusjan – vzdrževalec

 

Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Vipava in Ajdovščina

Tadej Mori, inšpektor svetnik
vodja medobčinske uprave 

T:  05 335 73 71
E: medobcinska.uprava@sempeter-vrtojba.si

Dušan Bremec, inšpektor I
T: 05 335 73 73
E: dusan.bremec(at)sempeter-vrtojba.si

Tjaša Boškin, svetovalec III
T: 05 335 73 71
F: 05 335 73 70
E: tjasa.boskin(at)sempeter-vrtojba.si


Občinski redarji:

Alen Maligoj
E: alen.maligoj(at)sempeter-vrtojba.si
Kevin Urdih
E: kevin.urdih(at)sempeter-vrtojba.si
Dragan Stojkovski
E: stojkovski(at)sempeter-vrtojba.si
Davorin Bratina
E: bratina(at)sempeter-vrtojba.si
Pavel Bratina
E: pavel.bratina(at)sempeter-vrtojba.si