Občinski predpisi

SPLOŠNI AKTI OBČINE

STATUT:
Statut Občine Miren-Kostanjevica – neuradno prečiščeno besedilo, november 2016 (s kazalom)
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30.9.2016
Obvezna razlaga petega odstavka 72. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15.1.2016)
Statut Občine Miren-Kostanjevica – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15.1.2016)
Spremembe Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list Rs, št. 93/2015, z dne 7.12.2015)
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 93/2014 z dne 22.12.2014)
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26.9.2014)
Statut Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/2007)
Statut Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/1999, z dne 20.7.1999)
Statut Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 13/1995 z dne 3.3.1995)

POSLOVNIK:
Poslovnik Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica – neuradno prečiščeno besedilo – januar 2017 (s kazalom)
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 82 z dne 20.12.2016)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15.1.2016)
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS št. 93/2015 z dne 7.12.2015)
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS št. 71/2014 z dne 3.10.2014)
Obvezna razlaga Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30.12.2008)
Poslovnik Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 43/2008) – glej uradno prečiščeno besedilo
Poslovnik občinskega sveta (Uradni list RS, št. 40/1996 z dne 27.7.1996)

NADZORNI ODBOR:
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 22 z dne 28. april 2017)

OBČINSKA UPRAVA:
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren-Kostanjevica – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15.1.2016)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 93, z dne 7.12.2015)

GRB IN ZASTAVA, OBČINSKI PRAZNIK, PRIZNANJA in OBČINSKO GLASILO:
Odlok o izdajanju občinskega glasila Občine Miren-Kostanjevica (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 55 z dne 6.10.2017)
Odlok o priznanjih Občine Miren-Kostanjevica (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 33/2016 z dne 9.5.2016)
Pravilnik o prazniku in spominskem dnevu občine Miren-Kostanjevica
Odlok o prazniku in spominskem dnevu Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 106/2004, z dne 30.9.2004)
Odlok o grbu in zastavi občine Miren-Kostanjevica (Uradno glasilo št. 8 z dne 3.11.1999)

KRAJEVNE SKUPNOSTI
Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15.1.2016)

OBČINSKI FUNKCIONARJI
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren-Kostanjevica (Objavljen v Uradnem listu RS, št. 55 z dne 6.10.2017)
Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov KS ter članov drugih organov Občine Miren-Kostanjevica – neuradno prečiščeno besedilo – november 2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov KS ter članov drugih organov Občine Miren – Kostanjevica (sprejet na 6. redni seji, dne 25.3.2015)
Sklep o izvolitvi župana v mandatnem obdobju 2014-2018

 

JAVNI ZAVODI
Goriška knjižnica Franceta Bevka

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (Uradni list RS, št. 99/2011, z dne 6.12.2011)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (Uradni list RS, št. 49/2005, z dne 18.5.2005)
Zdravstveni dom Osnovno zdravstveno varstvo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica (Uradni list RS, št. 20/2016, z dne 14.3.2016)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica (Uradni list št. 52/2004, z dne 10.5.2004)
Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (Uradni list RS, št. 20/2016, z dne 14.3.2016)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (Uradni list RS, št. 52/2004, z dne 10.5.2004)
Goriška lekarna
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 55/2015, z dne 24.72015)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (Uradni list RS, št. 78/2014, z dne 30.10.2014)
Ljudska univerza Nova Gorica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica (Uradni list RS, št. 83/2008, z dne 22.8.2008)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97)
Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Uradni list RS, št. 21/2016, z dne 18.3.2016)
Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) (Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4.5.2012)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (Uradni list RS, št. 20/2009, z dne 16.3.2009)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (Uradni list RS, št. 90/2006, z dne 25.8.2006)
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 7/91, 21/96, Uradne objave – časopis OKO, št. 20/02)    
Osnovna šola Kozara
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (Uradni list RS, št. 53/2010, z dne 2.7.2010)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (Uradni list RS, št. 124/2008, z dne 30.12.2008)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica Uradno glasilo, št. 11/97)

 

MEDOBČINSKA UPRAVA
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina (Uradni list RS, št. 63/2016, z dne 7.10.2016)
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica in Vipava (Uradni list RS, št. 103/2012 z dne 24.12.2012)
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko in Miren – Kostanjevica
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko in Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28.11.2008)

 

OSTALO
Gospodarstvo in proračun
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Gospodarske javne službe
Premoženje občine
Ceste
Komunalni prispevek
Okolje in prostor
Družbene dejavnosti
Volitve
Prostorski plan