Nadzorni odbor

V mandatnem obdobju 2014 – 2018 so člani Nadzornega odbora

Peter BUDIN – predsednik

Vesna MRŽEK

Magda ZORN

Valter NEMEC

Silvestra PANTELIĆ