Aktualni razpisi in ostale aktualne javne objave

Javni pozivi

JAVNI POZIV STROKOVNI IN ZAINTERESIRANI JAVNOSTI k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta 'Frnaža Bilje' s pripadajočo okolico

Datum objave: 13. 7. 2018 10:00
Razpis se zaključi: 31. 12. 2018 23:59
Številka: 00

Na podlagi sklepa, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 37. redni seji dne 20. 06. 2018 Občina Miren-Kostanjevica objavlja

JAVNI POZIV STROKOVNI IN ZAINTERESIRANI JAVNOSTI k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta 'Frnaža Bilje' s pripadajočo okolico


Občina Miren-Kostanjevica poziva strokovno in zainteresirano javnost k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta 'Frnaža Bilje' s pripadajočo okolico, ki obsega parcele št. 370/27, 370/21, 370/22 in 370/50 vse k. o. 2318-BILJE.
Vaše predloge pošljite najkasneje do 31. 12. 2018 na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali po el. pošti na naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si.
Za dodatne informacije in ogled lahko kontaktirate g. Albina Pahorja na tel. št. 05/3304678, 031 311941, el. naslov: albin.pahor@miren-kostanjevica.si.
Prispele predloge bo pregledala komisija, ki jo bo imenoval župan.

Javne razgrnitve

Javna razprava predloga Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Miren-Kostanjevica

Datum objave: 19. 6. 2018 12:00
Razpis se zaključi: 19. 7. 2018 23:59
Številka: 007-8/2018

Župan Občine Miren-Kostanjevica pošilja v javno razpravo predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Miren-Kostanjevica.

Vaša mnenja in pripombe pričakujemo v pisni obliki na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali na e-naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si do vključno 19.7.2018.

Javni razpisi

Javni razpis za podelitev priznanj Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018

Datum objave: 19. 6. 2018 12:00
Razpis se zaključi: 20. 7. 2018 12:00
Številka: 007-13/2018

Na podlati 15. člena Odloka o priznanjih Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list št. 33/2016) Občina Miren-Kostanjevica objavlja Javni razpis za podelitev priznanj Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018.

Vaše predloge pričakujemo do 20. julija 2018 do 12. ure na naslov:
Občina Miren-Kostanjevica
Komisija za mandatna, vprašanja, volitve in imenovanja
Miren 137
5291 Miren

v zaprti kuverti s pripisom 'POBUDA ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2018 - NE ODPIRAJ'

Javni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica

Datum objave: 17. 4. 2018 8:00
Razpis se zaključi: 8. 8. 2018 23:59
Številka: 41010-1/2018-2

Občina Miren-Kostanjevica objavlja Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica.

 

 

Potekli javni javni razpisi in ostale javne objave

Arhiv objav od leta 2016 | Arhiv objav od leta 2016 na portalu MojaObcina.si

Arhiv objav 2007 – 2015