Aktualni razpisi in ostale aktualne javne objave

Javni razpisi

Javni razpis za podelitev priznanj Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018

Datum objave: 19. 6. 2018 12:00
Razpis se zaključi: 20. 7. 2018 12:00
Številka: 007-13/2018

Na podlati 15. člena Odloka o priznanjih Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list št. 33/2016) Občina Miren-Kostanjevica objavlja Javni razpis za podelitev priznanj Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018.

Vaše predloge pričakujemo do 20. julija 2018 do 12. ure na naslov:
Občina Miren-Kostanjevica
Komisija za mandatna, vprašanja, volitve in imenovanja
Miren 137
5291 Miren

v zaprti kuverti s pripisom 'POBUDA ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2018 - NE ODPIRAJ'

Javne razgrnitve

Javna razprava predloga Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Miren-Kostanjevica

Datum objave: 19. 6. 2018 12:00
Razpis se zaključi: 19. 7. 2018 23:59
Številka: 007-8/2018

Župan Občine Miren-Kostanjevica pošilja v javno razpravo predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Miren-Kostanjevica.

Vaša mnenja in pripombe pričakujemo v pisni obliki na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali na e-naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si do vključno 19.7.2018.

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2018

Datum objave: 5. 6. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 27. 6. 2018 12:00
Številka: 0931-0006/2018-3

Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 29/2012) in Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 - UPB, 62/16), Občina Miren-Kostanjevica objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2018

Javni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica

Datum objave: 17. 4. 2018 8:00
Razpis se zaključi: 8. 8. 2018 23:59
Številka: 41010-1/2018-2

Občina Miren-Kostanjevica objavlja Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica.

 

 

Potekli javni javni razpisi in ostale javne objave

Arhiv objav od leta 2016 | Arhiv objav od leta 2016 na portalu MojaObcina.si

Arhiv objav 2007 – 2015