Javni razpisi in ostale javne objave

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2017

Datum objave: 25. 7. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 22. 8. 2017 23:59
Številka: 0931-0006/2017-3

Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 29/2012) in Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 - UPB, 62/16), Občina Miren-Kostanjevica objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2017

Javna naročila

Javno naročilo Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na lesno biomaso OŠ in vrtec KOSTANJEVICA NA KRASU

Datum objave: 25. 7. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 11. 8. 2017 9:30
Številka: 43003-10/2017

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju v nadaljevanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015)
in Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodrske javne službe oskrbe s paro in vročo vodo v
Občini Miren - Kostanjevica naročnik Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren vabi
ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega
naročila 'Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na lesno biomaso OŠ in vrtec
KOSTANJEVICA NA KRASU.

Javni pozivi

1. javni poziv LAS V OBJEMU SONCA iz sklada ESRR 2017

Datum objave: 8. 6. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 28. 9. 2017 13:00
Številka: 33151-0001/2014

LAS V objemu sonca je v ČETRTEK, 08. JUNIJA 2017 objavil 1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v letu 2017.

Javni poziv bo odprt do ČETRTKA, 28. SEPTEMBRA 2017 (do 13. ure - v primeru osebne dostave).

NAMEN javnega poziva je izbor operaciji, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA in sofinanciranje njihovih stroškov.
Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2. 'Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost'. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) znaša 553.536,00 evrov.

Razpis je objavljen na: http://www.las-vobjemusonca.si/

RAZPISNA DOKUMENTACIJA obsega:
1. OBJAVO 1. JAVNEGA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v letu 2017;
2. VLOGO - PRIJAVNICO za pripravo predloga operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za leto 2017;
3. Prilogo 1: Stroškovni načrt za operacije financirane iz sredstev ESRR;
4. Prilogo 2: Viri financiranja / finančna konstrukcija;
5. Navodila za izpolnjevanje Priloge 1 : STROŠKOVNEGA NAČRT in Priloge 2 : VIRI FINANCIRANJA / FINANČNA KONSTRUKCIJA ZA OPERACIJO FINANCIRANO iz 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz ESRR SREDSTEV v letu 2017;
6. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, april 2016;
7. Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (julij 2015);
8. Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA na območjih občin Brda, Mestne občine Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba v obdobju 2014-2020; v nadaljnjem besedilu: SLR,
9. Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

 

 

Potekli javni javni razpisi in ostale javne objave

Arhiv objav od leta 2016

Arhiv objav 2007 – 2015