Novice

 
 
 
Novice

12. 7. 2019 17:35
Imaš moč, da delaš dobro! - Oratorij 2019
Pri pripravi je pomagalo tudi 22 družin ter drugi pomočniki, ki so pripravljali vse potrebno za to, da so dejavnosti potekale v miru in so otroci od oratorija kar največ odnesli. Tokrat je bil z nami pravljični junak Peter Klepec. Ob njem smo spoznavali, da ima vsak od nas moč, da lahko dela dobro. ...
Preberi več >>

7. 7. 2019 10:10
Kako pravilno izobesimo zastavo?
Zastava na drogu, ki plapola  Heraldica Slovenica je članica Mednarodne federacije zastavoslovnih združenj (Fédération internationale des associations vexillologiques) in bo organizirala prvi mednarodni kongres zastavoslovja v Sloveniji leta 2021, ki bo sovpadel z obeležitvijo 30-letnice države in njene zastave.   Beseda ...
Preberi več >>

2. 7. 2019 9:26
Javni razpis za pospeševanje razvoja kmetijstva v letu 2019
Javni sklad malega gospodarstva Goriške je objavil javni razpis brezobrestnih posojil za pospeševanje razvoja kmetijstva. Razpis je objavljen na spletni strani sklada www.jsmg-goriska.com. Prvi prijavni rok je 30. 8. 2019.
Preberi več >>

28. 6. 2019 8:56
PROSTOVOLJNI PRISPEVKI - PREDAJA BONA
Na pobudo članov sveta Krajevne skupnosti Miren, smo na letošnjem krajevnem prazniku v maju zbirali prostovoljne prispevke za Hišo  dobre volje Miren.   In spet se je pokazala dobrota ljudi, ki nas obdaja. Ponosno lahko povemo, da smo ob letošnjem krajevnem prazniku zbrali 505 evrov prostovoljnih ...
Preberi več >>

 
Obvestila

1. 7. 2019 14:24
Monitoring stanja reke Vipave v Občini Miren-Kostanjevica
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravlje, Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorica je 12. junija 2019 opravil kontrolni odvzem vode reke Vipave. Odvzeli so štiri vzorce površinskih vod, in sicer pri Šelu v Orehovljah, pri mlinu v Orehovljah, pri jezu v Biljah ...
Preberi več >>

26. 6. 2019 15:23
Podpis pogodbe za obnovo osnovne šole s telovadnico v Mirnu - 1. faza
skoraj 20 let smo iskali rešitve, kako bi našim šolarjem zagotovili boljše pogoje za delo, skoraj 20 let smo iskali možnosti, da zagotovimo zadostna finančna sredstva, skoraj 20 let smo čakali na ta trenutek, ko bomo z izvajalcem del 1. faze gradnje podpisali pogodbo o začetku gradbenih del. S ponosom ...
Preberi več >>

26. 6. 2019 9:31
Razglašena velika požarna ogroženost
Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur.l. RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje   R A Z G L A Š A veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 25. JUNIJA 2019 NA OBMOČJU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA.   Z dnem razglasitve velike požarne ...
Preberi več >>

7. 6. 2019 10:23
60 let letovanj za otroke z Zvezo prijateljev mladine Nova Gorica in preko 70 let neprekinjenih organiziranih letovanj za otroke na Goriškem
Iz do sedaj zbranih arhivskih podatkov, se je prva pionirske kolonije za otroke na Goriškem zgodile že leta 1950. Zanimiv je podatek o koloniji v Čepovanu leta 1950. To je bila brezplačno kolonije v organizaciji Zveze borcev, namenjeno otrokom - vojnim sirotam. Hrana, ki so jo nabavili za to ...
Preberi več >>

 
Dogodki

20. 7. 2019 21:00
POLETNO GLEDALIŠČE STUDENEC PRI DOMŽALAH, STUDENEC PRI DOMŽALAH, 1230 Domžale

21. 7. 2019 10:00
Pomnik miru na Cerju, Pomnik braniteljem slovenske zemlje na Cerju, 5291 Miren

9. 9. 2019 8:30
Prostori Občine Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren

14. 10. 2019 8:30
Prostori Občine Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren

11. 11. 2019 8:30
Prostori Občine Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren

9. 12. 2019 8:30
Prostori Občine Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren

Arhiv dogodkov