Delovna telesa

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
1. Aleš Batistič, predsednik
2. Jasmina Mihelj Marušič
3. Sebastjan Budin
4. Tihomil Pahor
5. Bogomir Nemec

Statutarno-pravna komisija
1. Jasmina Mihelj Marušič, predsednica
2. Zvonko Ferfolja, nam. predsednice
3. Damjana Sušanj
4. Istok Saunig
5. Kristian Saksida

Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo
1. Bogomir Nemec, predsednik
2. Tihomil Pahor, namestnik
3. Suzana Černe
4. Sebastjan Budin
5. Stanko Mužina  _
6. Blagoje Damjanović  _
7. Špela Ambrožič Ergaver

Odbor za gospodarstvo in proračun
1. Zvonko Ferfolja, predsednik
2. Matjaž Mozetič, namestnik
3. Andrejka Mozetič
4. Primož Nemec
5. Stanko Mužina
6. Tanja Šubic
7. Stojan Cotič

Odbor za družbene dejavnosti
1. Suzana Černe, predsednica
2. Damjana Sušanj, namestnica
3. Vesna Klančič
4. Aleš Batistič
5. Jana Šturm
6. Dora Masten
7. Kostanca Sitar

Komisija za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskega glasila
1. Tomaž Batistič, predsednik
2. Radovan Silič, namestnik
3. Andrejka Mozetič
4. Vilma Pahor
5. Tanja Čermelj

Odbor za mladino
1. Jakob Marušič, predsednik
2. Vesna Klančič, namestnica
3. Matjaž Mozetič
4. Tomaž Batistič
5. Jana Šturm
6. Martin Kofol
7. Tadej Rogelja

Nadzorni odbor
1. Peter Budin, predsednik
2. Vesna Mržek
3. Silvestra Pantelič
4. Martin Švagelj
5. Rok Birsa

Skip to content