Delovna telesa

Občinski svet je na 2. redni seji, ki je bila v torek, 15. januarja 2019 potrdil člane delovnih teles občinskega sveta v mandatu 2018 – 2022, in sicer:

V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so  za mandatno obdobje 2018-2022 imenovani:

za predsednika: Aleš Batistič, Miren
za namestnika: Zvonko Ferfolja, Korita na Krasu
za člane: Bogomir Nemec, Orehovlje
Matej Petejan, Miren
Jasmina Mihelj Marušič, Opatje selo

V Statutarno-pravno komisijo so  za mandatno obdobje 2018-2022 imenovani:

za predsednika: Jasmina Mihelj Marušič, Opatje selo
za namestnika: Bogomir Nemec, Orehovlje
za člane: Istok Saunig, Bilje
Kristjan Saksida, Orehovlje
Sebastjan Budin, Miren

V Odbor za gospodarstvo in proračun so za mandatno obdobje 2018-2022 imenovani:

za predsednika: Zvonko  Ferfolja, Korita na Krasu
za namestnika: Matjaž Mozetič, Miren
za člane: Primož Nemec, Bilje
Jože Bezjak, Orehovlje
Martin Švagelj, Korita na Krasu
Stojan Cotič, Opatje selo
Tanja Šubic, Miren

V Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo so za mandatno obdobje 2018 – 2022 imenovani:

za predsednika: Matevž Marušič, Opatje selo
za namestnika: Suzana Černe, Bilje
za člane: Aleš Batistič, Miren
Jasmina Mihelj Marušič, Opatje selo
Jelka Majcen, Miren
Stanko Mužina, Orehovlje
Stojan Cotič, Opatje selo

V Odbor za družbene dejavnosti so za mandatno obdobje 2018 – 2022 imenovani:

za predsednika: Suzana Černe, Bilje
za namestnika: Vesna Klančič, Miren
za člane: Primož Nemec, Bilje
Pavel Pahor, Opatje selo
David Cigoj, Lipa
Karla Žniderčič, Bilje
Suzi Zavadlav, Opatje selo

V Komisijo za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskega glasila so za mandatno obdobje 2018 – 2022 imenovani:

za predsednika: Nika Miško Nemec, Bilje
za namestnika: Matej Petejan, Miren
za člane: Mitja Ambroželj, Orehovlje
Laura Frančeškin, Kostanjevica na Krasu
Matevž Marušič, Opatje selo

 

 

Skip to content