GRENNAT

  Projekt GRENNAT: Zelena infrastruktura in omrežje Natura 2000 za trajnostni čezmejni razvoj 

 

Kapitalizacijski projekt GRENNAT: Zelena infrastruktura in omrežje Natura 2000 za trajnostni čezmejni razvoj – je sofinanciran iz programa sodelovanja Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027. Projekt nadaljuje delo in nadgrajuje rezultate in dosežke zaključenega strateškega projekta Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah – GREVISLIN,  ter jih prenaša na nove partnerje in okolja na programskem območju Interreg Italija-Slovenija.

 

Vodilni partner projekta je Mestna občina Nova Gorica.

 

Projektni partner iz Slovenije je poleg Občine Miren-Kostanjevica še Občina Ajdovščina. Projektni partnerji iz Italije so Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia, Consorzio di Bonifica Veneto Orientale in občina Comune di Monfalcone.

 

Pridruženi partnerji projekta so Ministrstvo za okolje in prostor, Inštitut za vode Republike Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije, Občina Izola – comune Isola, Comune di Staranzano – Organo Gestore Riserva Naturale Foce Isonzo ter  eFrame Srl.

 

Projekt GRENNAT se je začel izvajati 1. julija 2023 in bo trajal 23 mesecev. Celotna vrednost projekta je 742,760.81 € od tega 80% sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

 

Spletna stran projekta GRENNAT.

 

Projekt GRENNAT se sooča z izzivi, ki so pomembni za celotno programsko območje, saj sledi evropskim ukrepom za izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti v omrežju Natura 2000 in na drugih prednostnih območjih varstva narave za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov, ureditvi z obiskom najbolj obremenjenih delov narave ter vlaganjem v zeleno infrastrukturo v urbanem okolju. Splošni cilj projekta je nadgradnja dolgoročnega čezmejnega načrta zelene infrastrukture, izvedba ukrepov za trajnostni čezmejni razvoj območij Natura 2000 ter zagotavljanje boljše vidnosti rezultatov za izboljšanje varstva in ohranjanja naravnega okolja ter biotske raznovrstnosti in prenos ter ponovna uporaba dosežkov projekta na nova območja programa.

 

V okviru projekta Občina Miren-Kostanjevica nastopa kot partner, ki izvaja aktivnosti in pilotne ukrepe vezane na kapitalizacijo dolgoročnega čezmejnega načrta razvoja zelene infrastrukture ter vezane na strateški pomen omrežja NATURE 2000 v čezmejnem prostoru.

Skip to content