KOMUNALNA UREDITEV OBRTNE CONE BILJE 2

Projekt  KOMUNALNA UREDITEV OBRTNE CONE BILJE 2

Povzetek projekta:

S komunalno ureditvijo Obrtne cone Bilje 2 želi občina povečati ponudbo ustreznih, dobro prometno dostopnih in komunalno opremljenih zemljišč za opravljanje proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti. Na skupno 4,2 hektarja velikem zemljišču je 3,8 hektarja namenjenega podjetniški dejavnosti. V okviru projekta bomo uredili kanalizacijo komunalnih odpadnih (fekalnih) in meteornih voda, vodovodno in hidrantno omrežje, prometno omrežje (uredilo se bo cesto v coni ter dostopne ceste v obrtno cono), omrežje javne razsvetljave ter elektro in telekomunikacijsko omrežje. Investicija je namenjena tako lokalnim kot tudi zunanjim investitorjem, ki bodo v občino pripeljali nove dejavnosti, ustvarili nova delovna mesta za lokalno prebivalstvo ter pozitivno prispevali h gospodarski rasti občine.

Status projekta: koncan

Predviden zaključek: oktober 2019

Vrednost projekta: 969.482,37 EUR

Delež sofinanciranja: 749.232,05 EUR

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Nepovratna sredstva prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj v višini 70 odstotkov, preostalih 30 odstotkov pa predstavljajo namenska sredstva proračuna Republike Slovenije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Skip to content