Društvo “Simon Jenko” Temnica

Društvo Simon Jenko Temnica bo praznovalo v letu 2008 stoto obletnico. Ustanovljeno je bilo kot prosvetno društvo, v času zavedanja in pomena narodne in kulturne zavesti. Delovanje društva se je skozi stoletje spreminjalo. Društvo trenutno šteje čez 70 članov in ima 5 sekcij: kulturno, športno, izobraževalno, turistično in sekcijo žena. Namen društva je druženje, poživljanje vaškega življenja v KS in promocija kraja. Sodeluje pri pripravi in organizaciji dveh tradicionalnih prireditev v KS Temnica: žalna svečanost v Lascu in krajevni praznik. Skrbi za kulturne programe, organizira dnevne in nočne pohode, organizira razne tečaje in delavnice, skrbi za razne pogostitve. Društvo si želi raznih sodelovanj.

Skip to content