Društvo upokojencev Bilje

Društvo upokojencev Bilje je bilo ustanovljeno 12.03.1982. Do tega datuma so bili biljenski upokojenci vključeni v DU Bukovica – Volčja Draga. Društvo šteje danes 212 članov. Glavna dejavnost društva je prizadevanje za popestritev življenja svojih članov, kar dosežemo z organizacijo zanimivih enodnevnih izletov po Sloveniji in tujini, z udeležbo na vsakoletnih srečanjih upokojencev Slovenije, Primorske in občine Miren – Kostanjevica, z organizacijo vsakoletnega srečanja (skupaj z RK) v oktobru ob svetovnem dnevu starejših s kulturnim programom in zakusko, ter z obiski onemoglih članov na domu in v domovih upokojencev. O vseh dogodkih so člani obveščeni s posebnimi obvestili, ki jih dostavljamo osebno na dom.

Predsednik oz. zastopnik društva: Evgen Bizjak

Skip to content