Prostovoljno gasilsko društvo Kostanjevica na Krasu

Prostovoljno gasilsko društvo Kostanjevica na Krasu je bilo ustanovljeno 22. julija 1971, ko je bilo na ustanovnem občnem zboru sklenjeno, da so na Goriškem Krasu še kako potrebni gasilci. Sprejeli smo društveni statut in se registrirali pri pristojnem organu. Že leto prej pa smo organizirali enoto 25 krajanov, ki je delovala v sestavi Gasilskega društva Šempeter. Ko smo si pridobili nekaj znanja in izkušenj smo se odločili, da se postavimo na svoje noge v lastni režiji. Začetek je bil zelo težak, saj smo bili brez potrebnih prostorov, brez opreme in brez  ustreznega kadra, tako, da so nekateri med nami že skoraj obupali.

Pa se nismo dali! S pomočjo prostovoljnega dela, simpatizerjev in donatorjev, predvsem pa takratne Občinske gasilske zveze smo najprej prišli do skromnih prostorov v privatnih objektih, dobili smo nekaj rabljenega orodja in opreme od sosednjih društev, začeli smo izobraževati svoj kader in kmalu so se naša prizadevanja obrestovala- že leta 72 smo dobili prvo motorno brizgalno in rabljeno vozilo TAM, ki je služilo vse do leta 1978. Leta 73 smo se preselili v prostore KK Vipava in pridobili prvo cisterno. Članstvo se je večalo in z njim tudi naša zagnanost, morala nam je rasla.

Z ustanovitvijo SIS za varstvo pred požarov se je stanje v gasilstvu bistveno izboljšalo. Uredilo se je redno financiranje in tako je tudi naše društvo pridobivalo vse več sodobne tehnike, izobraževalo je svoje članstvo in leta 1984 smo se preselili v naš novi gasilski dom, ki je bil sprva bolj majhen, a smo ga z drugo fazo razširili za normalno delovanje društva.

Leta 1991 smo od države prejeli novo vozilo VAZ za gašenje gozdnih požarov z vgrajeno visokotlačno črpalko, katero deluje še danes. Leta 1993 pa smo v nesreči izgubili cisterno, brez katere smo praktično bili vse do leta 1997, ko nam je sedanja občina nabavila prenovljeno kombinirano vozilo, za nas – novo.  Leta  1999 smo nabavili terensko poveljniško vozilo Land Rover, ki nam velikokrat služi tudi za prevoz moštva..

V letu 2001 smo razvili drugi društveni prapor, v letu 2003 smo posodobili gasilsko cisterno, nabavili prve sodobne intervencijske obleke, leta 2004 pa smo z Ministrstva za obrambo dobili dve vozili Pinzgaver, eno od vozil smo pravkar dogradili z visokotlačno črpalko za gozdne požare. V istem letu smo nabavili podvozje za cisterno GVC 24/50 in jo do leta 2006 tudi dokončali, slovesno smo lepotico sprejeli ob praznovanju 35 letnice društva.

Seveda pa smo v vseh teh letih skrbeli za naš naraščaj, sodelovali smo v številnih požarih –  predvsem v naravi. Skrbeli smo za preventivo na svojem požarnem sektorju in se redno udeleževali tekmovanj v okviru Goriške gasilske zveze, pa tudi izven nje. Za vse to so naši člani vložili veliko truda, pa tudi prostovoljnih delavnih ur. Najbolj so nas prizadeli gozdni požari na področju Fajtovega hriba leta 1993, leta 2003 je požar med Brestovico in Selami opustošil večje območje Goriškega krasa in vsi še nedavno spominjamo požara pri Škrbini leta 2006, kjer smo z vsemi močmi branili vasi in kraško gmajno. Naši gasilci so se  na vseh treh požarih v sodelovanju s številnimi drugimi društvi iz vse države več dni borili proti ognju. Žal so to so trije največji požari na območju Republike Slovenje. Poleg požarov pa smo prisotni tudi na raznih drugih intervencijah kot so: poplave, ostali požari, potresi, ptičja influenca,… Ker je naravnih katastrov zaradi globalnega segrevanja z dneva v dan več; je naše delo vedno bolj zahtevno in obsežno..

Dosedanja prehojena pot za nekatere res ni dolga doba, je pa za nas gasilce ta čas kar hitro minil, saj je bila potrebna velika angažiranost, vloženega je bilo veliko truda in delovnih ur, kar priča naš gasilski dom, vsa tehnika in oprema v njem in nenazadnje številno članstvo.

Dobre odnose imamo z vsemi sosednjimi gasilskimi društvi. Leta 2000 smo navezali prijateljske vezi z PDG Dogoše pri Mariboru, s katerimi prirejamo športno družabna srečanja.

Ta je kratka predstavitev našega društva.

Biti gasilec je nekaj posebnega, potrebuješ ogromno poguma in veliko srce, da s tveganjem svojega življenja rešuješ življenje drugih.

 

V SLUŽBI LJUDSTVA– NA POMOČ!

Skip to content