Prosvetno društvo “Kras” Opatje selo

Prosvetno društvo “Kras” s sedežem v Opatjem selu nadaljuje delo in tradicijo Bralnega in pevskega društva “Kras” Opatje selo, ki je bilo ustanovljeno leta 1904 in s pravili društva registrirano pri tedanjih avstrijskih oblasteh v Trstu. V okviru za tedanje čase zelo naprednega društva so delovali pevski zbor, dramski krožek in čitalnica, kasneje – med obema vojnama – pa je bila ustanovljena tudi godba na pihala.

Kljub vihram prve svetovne vojne je prvotno društvo nadaljevalo s svojim delom ter tudi kasneje obstalo, navkljub pritiskom, ki jih je nad Slovenci izvajala fašistična oblast. Zlasti druga svetovna vojna pa je dejavnost društva precej prizadela, vendar se je takoj po vojni društvo številčno in kvalitativno dvignilo ter se avgusta 1945 preimenovalo v sedanje Prosvetno društvo “Kras” Opatje selo. Moški pevski zbor “Kras” je postal osnovno gibalo društva, zaživele pa so še dramska sekcija, knjižnica in godba na pihala ter nekoliko kasneje orkester “Kras” (dramska sekcija in knjižnica sta sicer kasneje zamrli). V celotnem obdobju po drugi svetovni vojni je društvo kljubovalo težkim socialnim razmeram (gospodarska kriza, izseljevanje), doživljalo vzpone in padce, vendar v svojem okviru še naprej gojilo kulturno-prosvetno dejavnost izpred desetletij.

Danes se društvo glede na leto ustanovitve uvršča med najstarejša kulturna društva na Primorskem.  Deluje na področju spodnjega Krasa in Vipavske doline ter tudi v zamejstvu. Še vedno si prizadeva gojiti in širiti kulturno-prosvetno dejavnost, ki jo javnosti posreduje preko trenutno delujočih sekcij: Moškega pevskega zbora “Kras”, Otroškega pevskega zbora “Kras” ter Dramske skupine društva. Gospodarska sekcija društva kot pomožna celica nudi organizacijsko pomoč njegovim osnovnim sekcijam.

Društvo trenutno šteje  64 članov, deluje pa seveda v okviru veljavnih pravil in to v celoti na amaterski osnovi. Odziva na vse kulturne in druge prireditve v Opatjem selu ter na območju Krajevne skupnosti Opatje selo oziroma občine Miren – Kostanjevica, pa tudi izven občinskega okvira ter občasno tudi v zamejstvu. Kulturno-prosvetno dejavnost dopolnjuje z izleti, pikniki ter drugimi zabavnimi prireditvami, zlasti za svoje člane. Sodeluje tudi z drugimi sorodnimi društvi v okviru občine, pa tudi z društvi izven nje.

Kontaktne osebe društva:

Predsednik Izvršnega odbora društva: Tajnik / vodja finančne službe društva:
Alenka Marušič
Opatje selo 10, 5291 Miren
telefon: 031/760 211
e-mail:  pd.kras@gmail.com
Uroš Marušič
Opatje selo 12/b, 5291 Miren
Telefon: 041 / 341-077
e-mail:  uro.m@siol.net
Skip to content