Športno društvo “Kras” Opatje selo

Športno društvo “Kras” Opatje selo je bilo ustanovljeno leta 1984 (prva pravila je sprejel občni zbor društva marca 1985). V samem začetku je bila dejavnost društva omejena na nogomet, kasneje pa so se v okviru društva razvijale tudi druge discipline.

Društvo trenutno šteje 82 članov. V njegovem okviru danes delujejo naslednje sekcije:

  • balinarska sekcija (večinoma moški med 20 in 50 let starosti)
  • nogometna in košarkarska sekcija (večinoma fantje in moški med 15 in 30 let starosti)
  • rekreacija veteranov (moški nad 50 let starosti).

Vse do leta 2006 je v okviru društva delovala tudi sekcija za žensko rekreacijo (praviloma ženske nad 50 let starosti), ki pa je zaradi upada zanimanja zamrla.

Balinarska sekcija danes predstavlja osnovno in najbolj dejavno celico društva. Šteje 12 članov in tekmuje v II. območni ligi. Vsako leto odigra redno in zimsko balinarsko ligo, poleg tega pa na domačem balinišču v Opatjem selu vsakoletno organizira trunirje enojk, dvojk in trojk, sodeluje pa tudi na vrsti turnirjev izven domačega kraja. Člani redno trenirajo na domačem balinišču, občasno pa tudi gostujejo pri drugih klubih (Renče, Nova Gorica).

Nogometna in košarkarska sekcija šteje cca. 20 članov, pri čemer se jih večina ukvarja s športom zgolj rekreativno. Pri tem nekateri mlajši člani trenirajo in tekmujejo v sodelovanju z Nogometnim klubom Adria iz Mirna in se pod njegovim okriljem tudi udeležujejo vseh predvidenih tekmovanj.

Veteranov je trenutno 17 in se rekreativno ukvarjajo z nogometom in košarko, pa tudi s tekom in telovadbo. Trening izvajajo na domačem igrišču v Opatjem selu, v zimskih mesecih pa v najeti telovadnici Osnovne šole Miren. Občasno se udeležujejo tudi organiziranih tekmovanj, različnih turnirjev v malem nogometu (npr. turnir za pokale Primorskih novic) itd.

Poleg zgoraj navedenih dejavnosti člani društva redno sodelujejo na različnih prireditvah v organizaciji drugih subjektov, npr. na tradicionalnih (mednarodnih) pohodih v organizaciji občine Miren – Kostanjevica in sosednjih občin, Krajevne skupnosti Opatje selo ali drugih institucij (npr. Zavarovalnica Triglav), sicer pa se udeležujejo tudi občasnih prireditev društva izven rednih tekmovanj (npr. nogometni žur v Opatjem selu).

Kontaktne osebe društva:

Predsednik Izvršnega odbora društva: Tajnik / vodja finančne službe društva:
Danilo Pahor
Opatje selo 4/f, 5291 Miren
telefon: 041 / 749-944
Uroš Marušič
Opatje selo 12/b, 5291 Miren
Telefon: 041 / 341-077
Skip to content