Lokalne volitve 2018

SEZNAM KANDIDATUR

OBRAZCI ZA VLAGANJE KADIDATUR

 

Pojasnilo glede podatkov o kandidatih – stopnja in naziv izobrazbe

Obvestilo glede sprejemanja kandidatur

Obvestilo glede posebnih oblik glasovanja

Določila glede spolnih kvot

Poziv za podajo predlogov za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov
Soglasje in izjava kandidata za člana volilnega odbora

Sklep o določitvi volišč
Sklep o popravku sklepa o določitvi volišč

SKLEP o potrebnem številu podpisov volivcev za kandidata za župana, za listo kandidatov za člane občinskega svet in za listo kandidatov za svete krajevnih skupnosti

ROKOVNIK VOLILNIH OPRAVIL

 

Razpis volitev v svete Krajevnih skupnosti v Občini Miren-Kostanjevica
Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) ter tretjega odstavka 72. člena Statuta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Župan Občine Miren-Kostanjevica razpisal redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Miren – Kostanjevica.

Razpis rednih lokalnih volitev 2018
Na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije mag. Matej Tonin 13. julija 2018 razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov bodo v nedeljo, 18. novembra 2018. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.