Mladi

Poziv za imenovanje mladinskih predstavnikov za pripravo Akcijskega načrta MLADI 2024-2029

 

Spoštovani,

v minulem letu smo aktivno pristopili k pripravi prve Strategije za mlade v Občini Miren-Kostanjevica. Dokument smo pripravili v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije in  Zavodom za razvoj mobilnosti mladih MOVIT, preko interaktivnih delavnic in dogodkov pa smo v sam proces že od samega začetka prvenstveno vključili našo lokalno mladino. Zastavljeni cilji in širok nabor ukrepov v smeri večje participacije mladih v procesih javnega odločanja, boljših pogojev za formalno in neformalno povezovanje in druženje mladih, iskanja priložnosti za delo v domačem okolju, boljše in učinkovitejše informiranosti mladih … so brez aktivnega sodelovanja čim širšega kroga lokalnega prebivalstva zgolj mrtva črka na papirju. Da bi k nalogam pristopili v polnem zamahu, motivirani, polni idej in predlogov, se obračamo na vas s prošnjo, da za pripravo Akcijskega načrta za naslednje petletno obdobje imenujete predstavnike mladih iz vaših krajevnih skupnosti in društev.

Na predlog 4. seje Odbora za mladino bo namreč v aprilu imenovana delovna skupina, ki jo bodo v želji, da zajamemo kar se da široko lokalno problematiko odprtih mladinskih vprašanj, sestavljali mladi iz vseh krajevnih skupnosti in posameznih društev naše občine. Ne glede na velikost in razvitost mladinskega organiziranja krajevnih skupnosti si želimo v delovni skupini imeti vsaj dva predstavnika mladih iz vsake. Da bi mladinski ukrepi šli z roko v roki z dobro organiziranimi družbenimi dejavnostmi, pa si želimo predstavnike tudi iz dobro razvejane mreže aktivnih društev.

Prosimo vas, da svoje predloge posredujete na elektronski naslov:

mladi@miren-kostanjevica.si najkasneje do 27. marca 2024. Za vsa odprta vprašanja in pojasnila smo vam z veseljem na voljo.

Že vnaprej hvala za sodelovanje in vse dobro.

 

                 Jakob Marušič,

                                 predsednik Odbora za mladino

 

 

Priloga: Poziv za imenovanje mladinskih predstavnikov

Skip to content