Informacijska pisarna za invalide

V Občini Miren-Kostanjevica odpiramo informacijsko pisarno Vodnik po pravicah invalidov

 

Društvo MDI Goriške je v okviru projekta Občina po meri invalidov, ki ga kot koordinatorji izvajamo v Občini Miren-Kostanjevica, in v sodelovanju z Občino Miren-Kostanjevica 5. oktobra 2016 odprlo informacijsko pisarno Vodnik po pravicah invalidov. Ta skupna odločitev občine in Društva MDI Goriške predstavlja nov korak v smeri informiranja invalidov, novo razvojno stopnico v Občini Miren-Kostanjevica, saj bo s tem občina postala ne samo prijazna do invalidov, ampak postaja dom občanov.

 

Lokacija: V sejni sobi Občine Miren-Kostanjevica (2. nadstropje) – vhod za invalide je zadaj, dvigalo je zagotovljeno

Uradne ure: Od 5. oktobra dalje med 13. in 17. uro; vsako prvo sredo v mesecu

Kontakti: telefon: 05 3026476 ali 051 371 911 (v času uradnih ur v prostorih občine)

e-pošta: invalidi.goriske@amis.net (predhodna najava na društvo)

 

V informacijski pisarni bomo nudili:

  1. pomoč pri pridobitvi pravic iz naslova invalidskega in pokojninskega zavarovanja– informiranje o možnosti poklicne rehabilitacije;- pomoč delodajalcem v postopkih pred invalidsko komisijo.
  2. – pomoč v postopkih pred invalidsko komisijo;
  3. – pomoč in postrežba;
  4. pomoč, vezano na druge predpise– Oprostitvi RTV naročnine;- Nagrade za preseganje kvote pri zaposlovanju invalidov;- Informiranje – zdravstveno varstvo in zavarovanje;- Starševsko varstvo in osebni prejemki za invalida;
  5. – Pomoč delodajalcem (sistemska podpora zaposlovanje invalidov).
  6. – Olajšave in oprostitve;
  7. – Pomoč pri prilagoditvi delovnega mesta (svetovanje invalidom in delodajalcem);
  8. – Informiranje o možnosti koriščenja obnovitvene rehabilitacije, ki se financira iz ZZZRS;
  9. – Pomoč pri pridobitvi kart;

Pisarna je odprta vsem invalidom. Skupaj bomo našli pot do sogovornika, ki vam bo pomagal poiskati rešitev vašega problema (ostale invalidske organizacije, ustanove, humanitarne organizacije).

 

Občina Miren-Kostanjevica je s tem dokazala, da v svojem delovanju izboljšuje življenje ljudi v okolju, kjer živimo in delamo. Tudi s temi ukrepi spreminjamo »invalide« v »neinvalide«.

 

Društvo MDI Goriške

Kontakt: Valter Adamič, 051 371 911