Podpis dogovora o vključitvi Občine Miren-Kostanjevica v projekt »Občina po meri invalidov«

V prostorih Občine Miren-Kostanjevica je dne 13.9.2017 potekala razširjena seja Sveta za invalide Občine Miren-Kostanjevica in koordinacije invalidskih organizacij s projektnim svetom Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS). Na temelju sklepa upravnega odbora ZDIS z dne 27.02.2017 je bila Občina Miren-Kostanjevica uradno uvrščena med kandidatke za pridobitev listine »Občina po meri invalidov.« Na seji je bil slovesno podpisan dogovor med Občino Miren-Kostanjevica, Medobčinskim društvom invalidov Goriške in Zvezo delovnih invalidov Slovenije, ki je nosilka projekta.

Župan Mauricij Humar je že ob pričetku mandata podprl projekt, ki prinaša izboljšave v življenju vseh občanov, predvsem pa ranljivih skupin – invalidov in starejših.  Občina Miren-Kostanjevica je tako že leta 2015 pričela izvajati aktivnosti za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«.  Projektni svet ZDIS je prvič obiskal občino dne 11.4.2017 in preveril uresničevanje ukrepov iz Akcijskega načrta.

Na seji dne 13.9. je bilo projektnemu svetu ZDIS predstavljeno poročilo o izvajanju aktivnosti Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017. Arhitektonske ovire se odpravljajo z zniževanjem pločnikov v Mirnu, Opatjem selu in Kostanjevici na Krasu. Obenem so bila v tekočem letu pred večino javnih stavb urejena parkirna mesta za invalide. V  Zdravstvenem domu Miren potekajo dela za prilagoditev vhoda, prehoda med obema deloma stavbe in ureditev zunanjega dostopa in parkirnih mest za invalide. Izvaja se brezplačen tečaj znakovnega jezika za zainteresirane občane in osveščanje občanov o življenju in delu invalidov. Ena od letošnjih pomembnejših aktivnosti je tudi povezovanje izvajalcev zdravstvenih in socialnih programov v občini z namenom razvijati sodelovanje med inštitucijami za celostno pomoč posameznikom.

Predsednik ZDIS Drago Novak je povedal, da so v letošnjem letu štiri občine v Sloveniji kandidatke za pridobitev listine »Občina po meri invalidov.« Občina, ki je vključena v projekt, prevzame stalno odgovornost za ustvarjanje enakih možnosti, socialnega vključevanja in nediskriminacijo invalidov ter vseh ranljivih skupin. Sčasoma tak projekt preide v gibanje za večjo kvaliteto skupnega življenja in socialno vključenost vseh občanov v lokalni skupnosti, kjer se bo preseglo mnenje, da gre le za interes invalidov; kjer se bo ustvarjala pozitivna družbena klima za socialno vključevanje vseh občanov; kjer se bo skušalo doseči večjo kvaliteto skupnega življenja v lokalni skupnosti ob upoštevanju različnosti in posebnih potreb posameznih skupin prebivalstva in njihovo vključenost v življenje lokalne skupnosti.

Občina se je s podpisom Dogovora zavezala k trajnemu delu na konkretnih nalogah v korist najranljivejših skupin občanov. Projekt poteka v več fazah in ZDIS bo v sodelovanju z koordinacijo invalidskih organizacij in svetom invalidov občine še naprej spremljala in svetovala pri realizaciji projekta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content