Občina Miren-Kostanjevica

Občina Miren-Kostanjevica
Miren 137
5291 MIREN

Tel.: 05 330 46 70

e-pošta: tajnistvo@miren-kostanjevica.si
www: https://www.miren-kostanjevica.si/

Župan: Mauricij Humar
Direktorica občinske uprave: Tjaša Klavora
ID za DDV: SI 57235708
Matična št.: 5881838000
TRR: 01275-01000 14366

Šifra dejavnosti: 84.110

 

Predstavitev

Občina Miren-Kostanjevica meri 64 km2 in šteje približno  4950 prebivalcev. Na zahodu meji z Republiko Italijo, na severu z občino Šempeter- Vrtojba, na vzhodu z občino Renče-Vogrsko in na jugu z občino Komen. Občina obsega 15 naselij, ki so organizirana v 8-ih krajevnih skupnostih; KS Miren: Miren in Vrtoče; KS Orehovlje: Orehovlje; KS Bilje: Bilje; KS Opatje selo: Opatje selo, Lokvica in Nova vas; KS Sela na Krasu: Sela na Krasu, Hudi log in Korita; KS Kostanjevica na Krasu: Kostanjevica na Krasu; KS Vojščica: Vojščica; KS Temnica: Temnica, Lipa in Novelo.

Pokrajina občine je zelo raznolika. Del imenovan tudi ”Vrt Goriške” sega v območje Vipavske doline. Pokrivajo ga rodovitna polja, vrtovi in sadovnjaki med katerimi se vije reka Vipava. Preostali del pokrajine sega v območje Krasa z značilno barvito in pestro kraško floro, s kraškimi vrtačami in globokimi brezni, ki so pravi izziv za mnoge jamarje. Tu sta doma kraški pršut in teran.

Med kmetijskimi panogami je najbolj razvito sadjarstvo, poljedelstvo in vinogradništvo. Na širšem območju kmetijskih zemljišč  je urejena dobava vode iz namakalegai sistema Vogršček.

Največji kraj v občini je Miren, ki je tudi občinsko središče. Občinska uprava in Krajevni urad imata sedež v prostorih prenovljene stavbe bivše občine. V neposredni bližini občinske stavbe se nahaja centralna osnovna šola , ki ima dve podružnici v Biljah in v Kostanjevici na Krasu. V sklopu osnovne šole delujejo štirje vrtci.  V kraju je tudi zdravstvena postaja z dvema splošnima ambulantama, zobozdravstvenimi ambulantami, fizioterapijo in lekarno. Poleg navedenega pa je v Mirnu še pošta, banka, trgovina, ribarnica, mesnica,  pizzerija, gostilna, okrepčevalnica  in drugo.  Po številu prebivalcev Mirnu sledijo Bilje, s podružnično šolo, vrtcem, trgovino, mesnico, barom in domom krajanov.

V občini je kar preko 50 aktivnih društev. Na področju kulture prevladuje ljubiteljsko zborovsko petje v okviru zborov: Moški , ženski, mladinski in otroški pevski zbor Prosvetnega društva Kras,  Moški pevski zbor Anton Klančič, Oktet Rožmarin, Vokalna skupina Chorus’97, Otroški pevski zbor in Vokalna skupina  Društva GLAS, Ženski pevski zbor  Turističnega društva Dren in Ženski pevski zbor Društva žena Miren-Orehovlje. Pevski zbori se aktivno udeležujejo kulturnih in drugih prireditev, raznih pevskih revij in tekmovanj. Poleg naštetih pevskih zborov so v občini po vseh župnijah zelo aktivni tudi cerkveni pevski zbori. Na področju kulture delujejo še Kulturno društvo ZARJA Bilje, Kulturno društvo »Stanko Vuk«, Kulturno društvo Kostanj ter  Društvo Simon Jenko.

Tudi športna dejavnost je zelo razvejena, saj deluje v občini več kot 10 športnih društev, ki se ukvarjajo z malim nogometom, balinanjem, košarko, karatejem, kolesarjenjem  in drugimi športi . Največja nogometna kluba sta NK Adria Miren in NK Bilje. Nogometna igrišča v Mirnu in v Biljah pa ne služijo samo za treninge, ampak tudi za prirejanje tekmovalnih in prijateljskih nogometnih srečanj.

Aktivna so še ostala društva v občini:  Jamarsko društvo Temnica, Športno kulturno turistično društvo Farjovca, Društvo keramikov Bilje, Čevljarsko društvo Miren, Kulturno umetniško društvo Negovan Nemec, Društvo prostovojlcev Vincencijeve zveze dobrote, Zavod ECO Kras – Opatje selo, Društvo žena Bilje, Društvo žensk Žbrinca – Opatje selo, Društvo upokojencev Bilje, Miren in Kostanjevica na Krasu, Turistično društvo Cerje, Vaško turistično razvojno društvo Škrla, Športno turistično društvo Orehovlje, Turistično društvo 1.SVIT  in Turistično društvo Miren.

V občini deluje tudi Prostovoljno Gasilsko društvo Kostanjevica na Krasu, ki skrbi za varnost pred požari, saj je velik predel občine kot tipična kraška pokrajina stalno izpostavljen nevarnosti požarov v naravi.

Obstoj sedanjih naselij na območju občine Miren-Kostanjevica sega že v prazgodovino in antiko. O tem pričajo številna arheološka najdišča prazgodovinskih gradišč in rimskih grobišč v Mirnu in v Biljah. Miren je znan po skoraj 100 letni čevljarski tradiciji, Bilje po opekarništvu, Kras pa po kamnoseštvu.

Najzanimivejše turistične točke v občini so: veličastni Pomnik braniteljem slovenske zemlje na Cerju, Mirenski grad z romarsko cerkvijo Žalostne Matere Božje iz 13. Stoletja, Muzej Spomni se name na pokopališču in Čevljarski muzej  v Mirnu, Hiša Opajske tradicije v Opatjem selu, Galerija svetovno priznanega oblikovalca Oskarja Kogoja v Mirnu, Atelje Negovana Nemca – akademskega kiparja v Biljah, Trstelj kot najvišji hrib in najvišja razgledniška točka v občini  z urejenimi planinskimi potmi in planinsko kočo,  Kraške jame, ki so globoke tudi do 70m in primerne za jamarski šport – najbolj znani sta Jama Pečinka in pa Krompirjeva jama , reka Vipava na nižinskem delu občine  in urejene Poti miru na Krasu, ki predstavljajo zgodovinsko dediščino 1. svetovne vojne.

 

Skip to content