e-občina

Projekt e-občina je skupek aktivnosti lokalnih skupnosti, ki želijo s sodobnimi tehnološkimi pristopi omogočiti kar se da neproblematično komunikacijo občinskih uprav s svojimi občani. Nabor teh aktivnosti se s časom spreminja glede na dostopna sredstva in tehnične rešitve, najpogosteje pa v to skupino uvrščamo:

 • elektronsko dostavo in obravnavo upravnih in drugih vlog na občine,
 • minimalizacijo potrebnih poti občanov za reševanje le-teh,
 • kar se da neposredno komunikacijo med upravo in občani (e-volitve, ankete, forumi, video konference ipd.),
 • elektronsko posredovanje informacij javnega značaja, ki jih poseduje občina in bi utegnile zanimati širši krog ljudi.

 

Prav tako so v ta sklop vključene dejavnosti oziroma skrb občin za zagotovitev ustrezne infrastrukture, ki naj te aktivnosti pospešijo oz. jih naredijo dostopne kar se da širokemu krogu ljudi:

 • sodelovanje lokalnih skupnosti pri postavitvi cenejše informacijske infrastrukture,
 • postavitev informacijskih otokov na prostem ,
 • odpiranje vsem dostopnih e-točk (tudi v lastnih prostorih) z delujočimi računalniki, priklopljenimi na svetovni splet.

 

Aktivnosti e-občine v občini Miren-Kostanjevica:

 1. Sodoben občinski informacijski portal, postavljen v avgustu 2007,
 2. e-točka v Opatjem selu z omogočanim brezžičnim dostopom do spleta za naselje Opatje selo.
  v Opatjem selu je v prostorih krajevne skupnosti Opatje selu v letu 2007 pričela z delovanjem e-točka, v katerem so vsem uporabnikom dostopni vsaj 8 ur dnevno štirje računalniki z širokopasovnim dostopom do svetovnega spleta. Poleg tega ima velika večina prebivalcev Opatjega sela možnost koristiti brezplačen dostop do svetovnega spleta. Na strehi KS Opatje selo je šest oddajnikov, ki pokrivajo z brezžičnim signalov večino površine naselja Opatje selo. Za sprejem signala je v bližini stavbe KS potrebna WIFI naprava (prenosni računalnik ali dlančnik ali mobilni telefon, ki podpira tehnologijo WI FI ), bolj oddaljeni pa potrebujejo anteno za sprejem brezžičnega signala in usmernik. Dostop do spleta je omogočen z širokopasovno povezavo oz. hitri internet. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije.
 3. e-točka v Temnici
  konec leta 2007 bo v stari šoli v Temnici pričela z delovanjem info in e-točka, ki bo omogočala dostop do svetovnega spleta uporabnikov v krogu 100 m okoli zgradbe. Za dostop do svetovnega spleta bodo na razpolago trije računalniki.
Skip to content