Krajevne skupnosti

Krajevna skupnost Bilje

Bilje 205, 5292 Renče
telefon: 05 30 11 101
el. naslov: ks@bilje.si

zapisnik zbora občanov KS Bilje z dne 11.2.2016

zapisnik zbora občanov KS Bilje z dne 8.4.2016


Sestava sveta KS Bilje v mandatu 2014-2018
od 5.12.2016
Jernej Tomsič, Bilje 73 – predsednik
Aleksander Miško, Bilje 34 g – podpredsednik
Luka Hirsch, Bilje 50
Melita Bubek, Bilje 27
Erik Brus, Bilje 112
Sindi Bažato, Bilje 123 g
Urša Gorjup, Bilje 32

KARLA ŽNIDERČIČ, Bilje 148 – odstopila
LADISLAV OREL, Bilje 172 a
TJAŠA ČERNILOGAR, Bilje 168
TANJA PODGORNIK, Bilje 134 a
MARTIN KOFOL, Bilje 185 c
INGRID PRAZNIK, Bilje 132 – predsednica
ISTOK SAUNIG, Bilje 34 b – odstopil

 

Sestava sveta KS v mandatu 2010 – 2014:

ISTOK SAUNIG, Bilje 34 b – predsednik
ALEKSANDER NANUT, Bilje 85 b
KARLA ŽNIDERČIČ, Bilje 148
SILVA BOŽA MAREGA, Bilje 138 d
LADISLAV OREL, Bilje 172 a
IDA MARUŠIČ, Bilje 123 f
VINKO ZORN, Bilje 121 g

Zbor krajanov naselja Bilje, z dne 8.6.2012 (pdf)

 

Krajevna skupnost Kostanjevica na Krasu

Kostanjevica na Krasu 75 a, 5296 Kostanjevica na Krasu
el. naslov: ks.kostanjevica@gmail.com

zapisnik zbora občanov z dne 13.2.2017

Sestava sveta KS v mandatu 2014 – 2018

DAMJAN PERDEC, Kostanjevica na Krasu 109 – odstopil
BARBARA PAHOR SULIČ, Kostanjevica na Krasu 64
LAURA FRANČEŠKIN, Kostanjevica na Krasu 76 b
ROMINA SPAČAL, Kostanjevica na Krasu 105
SREČKO TROGAR, Kostanjevica na Krasu 2
EDA KODRIČ, Kostanjevica na Krasu 15 – predsednica
SINIŠA ANDREJEVIĆ, Kostanjevica na Krasu 44

 

Sestava sveta KS v mandatu 2010 – 2014

JOŽEF SPAČAL, Kostanjevica na Krasu 108 – predsednik
TOMAŽ SPAČAL, Kostanjevica na Krasu 106
DEJA TRAMPUŽ, Kostanjevica na Krasu 85 a
ERIK SPAČAL, Kostanjevica na Krasu 103 a
LILIJANA SLAVEC KLAUT, Kostanjevica na Krasu 83
BARBARA PAHOR SULIČ, Kostanjevica na Krasu 64
MAJA GATEJ, Kostanjevica na Krasu 77

 

Krajevna skupnost Miren

Miren 129, 5291 Miren
telefon: 05 99 26 187
el. naslov:
ksmiren@siol.net

Sestava sveta KS v mandatu 2014 – 2018

MATJAŽ MOZETIČ, Miren 104 – predsednik
IRENA MARUŠIČ, Miren 69
JERNEJ MEDVEŠČEK, Miren 111
MARGERITA FAGANELI, Miren 142
TOMAŽ REBEC, Miren 269 b
DAMJAN DOMINKO, Miren 172 g
VASJA GIMPELJ, Miren 270

 

Sestava sveta KS v mandatu 2010 – 2014

ROMAN TOMŠIČ, Miren 25 – predsednik
VILJEM BLAŽIČ, Vrtoče 9
DAMJAN DOMINKO, Miren 172 g
IRENA MARUŠIČ, Miren 70
MATJAŽ MOZETIČ, Miren 104
DAVID CIGOJ, Miren 213
ZDENKA BUDIN BREŠAN, Miren 13 g

Zbor krajanov naselja Miren, z dne 14.10.2011

 

Krajevna skupnost Opatje selo

www.opatje-selo.si
Opatje selo 14, 5291 Miren
telefon: (05) 308 08 10
el. naslov: ksopatjeselo@gmail.com

Sestava sveta KS v mandatu 2014 – 2018

zbor občanov, 20. oktober 2015
zbor občanov, 15. junij 2016

MIRJAN PAHOR, Opatje selo 26 a – predsednik                            
MIRKO GODNIČ, Nova vas 10
VILMA PAHOR, Opatje selo 66 a
DAMJANA SUŠANJ, Opatje selo 7 e
JANA SUŠANJ, Opatje selo 7 e
PRIMOŽ MARUŠIČ, Lokvica 25
ROBERT MASTEN, Lokvica 18

Sestava sveta KS v mandatu 2010 – 2014

MIRJAN PAHOR, Opatje selo 26 a – predsednik
TINA ZGONIK, Lokvica 19
DAMJANA SUŠANJ, Opatje selo 7 e – tajnik
MATEJA ZAVADLAV, Opatje selo 7 h
ROBERT MASTEN, Lokvica 18
MIRKO GODNIČ, Nova vas 10 – podpredsednik
PRIMOŽ MARUŠIČ, Lokvica 25
Telefon: 05 30 80 810
GSM: 041 733 249
el. pošta: ksopatjeselo@gmail.com
davčna št.: 36474355
matična št.: 5029104000
Uradne ure: od 01.01.2011 bodo uradne ure vsako 1. sredo v mesecu med 17 in 18 uro.

Zbor krajanov naselja Opatje selo, z dne 1.12.2010

Zbor krajanov KS Opatje selo, z dne 9.10.2013

 

KS VOJŠČICA

Vojščica 37, 5296 Kostanjevica na Krasu
el. naslov: ksvojscica@gmail.com

 

Sestava sveta KS v mandatu 2014 – 2018

VANJA SPAČAL, Vojščica 57 – predsednica
TADEJ ROGELJA, Vojščica 32
SIMON MURARO COLJA, Vojščica 42
MATEJ ANTONIČ, Vojščica 29 a
TANJA KAVČIČ, Vojščica 50 a
JANA MARUŠIČ, Vojščica 66
SAMO MILANIČ, Vojščica 9

 

Sestava sveta KS v mandatu 2010 – 2014

DENIS ARČON, Vojščica 17 a – predsednik
TOMAŽ MASTEN, Vojščica 15
VANJA SPAČAL, Vojščica 57
MATJAŽ JUREN, Vojščica 39 a
BOGOMIR PAHOR, Vojščica 64
SAMO MILANIČ, Vojščica 9
KARMEN PIREC, Vojščica 46

 

Krajevna skupnost Temnica

Temnica 12, 5296 Kostanjevica na Krasu
telefon: 051 666 008
el. naslov: ks.temnica@gmail.com

 

Sestava sveta KS v mandatu 2014 – 2018

TOMAŽ STEPANČIČ, Temnica 34 – podpredsednik
MATEJ GROBIŠA, Temnica 9 b
MOJCA COTIČ, Temnica 33 – odstopila
DRAGO PAHOR, Novelo 1 – predsednik
KATJA ROGELJA, Novelo 12 a
ELVIS KAVČIČ, Lipa 14
NINA ROGELJA, Lipa 24

Zbor krajanov Krajevne skupnosti Temnica, z dne 11.12.2017

 

Sestava sveta KS v mandatu 2010 – 2014

KATJA ROGELJA, Novelo 12 – predsednica
DRAGO PAHOR, Novelo 1
mag. MOJCA COTIČ, Temnica 33
ROBERT PAHOR, Temnica 6
MATEJ GROBIŠA, Temnica 9 b
RADOVAN KAVČIČ, Lipa 11 a
ELVIS KAVČIČ, Lipa 14

Zbor krajanov naselij Temnica in Novelo, z dne 7.9.2012

 

Krajevna skupnost Sela na Krasu

Sela na Krasu 35, 5296 Kostanjevica na Krasu
el. naslov: ksselanakrasu@gmail.com

 

Sestava sveta KS v mandatu 2014 – 2018

MARTIN ŠVAGELJ, Korita na Krasu 12 – predsednik                                    zapisnik zbora občanov z dne 15.11.2016
TEJA FRANČEŠKIN, Sela na Krasu 40 a
PETER SODNIK, Sela na Krasu 3
MATEJ VIDOVIČ, Hudi log 5
NATAŠA PAHOR, Sela na Krasu 46
LOREDANA FERFOLJA PAHOR, Korita na Krasu 11
HERMAN PAHOR, Sela na Krasu 24

 

Sestava sveta KS v mandatu 2010 – 2014

MARTIN ŠVAGELJ, Korita 12 – predsednik
LOREDANA FERFOLJA, Korita 11
MARJETKA FRANČEŠKIN, Sela na Krasu 11
VERA HUTINSKI, Hudi log 10
JOŽEF FRANČEŠKIN, Sela na Krasu 8
BRANKA PAHOR, Sela na Krasu 47 a
PETER SODNIK, Sela na Krasu 3

 

Krajevna skupnost Orehovlje grb_ks_orehovlje

Uradne ure

Sestava sveta KS v mandatu 2014 – 2018

RENATO LEON, Orehovlje 71
BOŠTJAN ZOREC, Orehovlje 23 g
KRISTIAN SAKSIDA, Orehovlje 34 b
KRISTJAN RUPNIK, Orehovlje 20
KATJA PREGELJ, Orehovlje 26
VALTER MASTE, Orehovlje 36 b
BOGOMIR NEMEC, Orehovlje 40 a – predsednik

 

zapisnik konstitutivne seje
vabilo na 1. sejo sveta KS zapisnik 1. seje
vabilo na 2. sejo sveta KS zapisnik 2. seje
vabilo na 3. sejo sveta KS zapisnik 3. seje
vabilo na 4. sejo sveta KS zapisnik 4. seje
vabilo na 5. sejo sveta KS zapisnik 5. seje
vabilo na 6. sejo sveta KS zapisnik 6. seje

 

Sestava sveta KS v mandatu 2010 – 2014

JOŽE BEZJAK, Orehovlje 62 – predsednik
VALTER MASTEN, Orehovlje 36
BOGOMIR NEMEC, Orehovlje 40
FABJAN VIČIČ, Orehovlje 38
KRISTIAN SAKSIDA, Orehovlje 34 b
BOŽIDAR HUMAR, Orehovlje 28 a
RENATO LEON, Orehovlje 71