Krajevne skupnosti

Na podlagi  Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016) deluje na območju Občine Miren-Kostanjevica 8 krajevnih skupnosti.

1. Krajevna skupnost Miren

2. Krajevna skupnost Bilje

3. Krajevna skupnost Orehovlje

4. Krajevna skupnost Kostanjevica na Krasu

5. Krajevna skupnost Opatje selo

6. Krajevna skupnost Temnica

7. Krajevna skupnost Vojščica

8. Krajevna skupnost Sela na Krasu