Kostanjevica na Krasu – ALI STE VEDELI ?

 

 

Krajevna skupnost Kostanjevica na Krasu je ena izmed petih kraških krajevnih skupnosti, ki so v letošnjem letu obeležile 50.obletnico ustanovitve. Slavnostno sejo smo ob tej priložnosti v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi Temnica, Vojščica in Sela na Krasu pripravili v Krompirjevi jami, v pristnem kraškem okolju, vsaka krajevna skupnost pa se je predstavila  tudi z maketo vasi.

Naša vas leži na komenskem krasu, na strmem pobočju, ki se na severu vzpenja proti Fajtemu hribu, Velikemu vrhu in Renškemu vrhu, na jugu in zahodu pa se znižuje proti Hudemu logu. Območje je bilo poseljeno že v prazgodovini, kar pričajo ostanki utrjenega gradišča na vzpetini Grmača, ki se dviga severovzhodno nad Kostanjevico. Omenja se že v srednjeveških virih, ko je bila v posesti Goriških grofov, in sicer kot Kestenholcz, kasneje, ko so bila ta ozemlja pod italijansko oblastjo, pa je vas nosila ime Castagnevizza. Število prebivalcev po koncu druge svetovne vojne upada, trenutno pa je v vasi približno 334 ljudi

Kostanjevica je poznana kot rojstni kraj akademskega slikarja Jožeta Spacala ter pisatelja Igorja Torkarja.

Kot že omenjeno, krajevna skupnost letos obeležuje okrogli jubilej, 50.obletnico ustanovitve. Ustanovna seja je bila januarja 1965, ko so izvolili prvi svet krajevne skupnosti. Prvi predsednik naše vasi je tako postal Pahor Stojan. Od sedmih članov, ki so bili takrat izvoljeni, je danes v vasi samo še Spačal Jožef, ki je septembra praznoval že 84 rojstni dan.

V 50 letih delovanja je naša krajevna skupnost doživela marsikaj, med drugim tudi naslednje:

 • 1965/66 – šola v  Kostanjevici postane podružnica Osnovne šole Miren, otroci obiskujejo pouk do 4.razreda, ostalo v Mirnu
 • Leta 1970 – pod okriljem Gasilskega društva Šempeter začne delovati sestav 25 krajanov Kostanjevice, ki skrbi za požarno varnost na Krasu
 • julij 1971 – ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo Kostanjevica
 • 1973 – prvi gasilski dom v prostorih KK Vipava
 • v letih 1975 – 1980 je bilo veliko udarniških akcij, mladinske delovne brigade so pomagale pri gradnji pomembnejših objektov, med drugim vodovodne napeljave po Krasu, v prostorih šole pa so čez poletje imeli tako imenovani ‘mladinski vrtec’
 • 1978/1979  zgrajena trgovina in blok
 • v letih 1980 – 1982 prvi telefonski priključki v vasi
 • 1981 je odprl vrata vrtec
 • v letu 1986 se je pobiralo samoprispevek, namen asfaltiranje cest po vasi
 • v letih 1987 – 1989 so bile asfaltirane vse poti po vasi in dokončana vodovodna napeljava v zaselkih Blence in Brišče
 • 2001 – vrtec dobi jaslično skupino, kar privede do večjega vpisa otrok v vrtec
 • 2002 – obnovijo šolsko poslopje
 • 2012 – v prostorih bivše Kmečke hranilnice se odpre Kozmetični salon Lana
 • maj 2013 – vas dobi pogodbeno pošto v prostorih marketa Brajca
 • november 2014 – v prostorih bivše pošte se odpre frizerski salon Damjana

Poleg vsega naštetega moramo omeniti, da so bili v Projektu 1000 in en kal  obnovljeni kali v vasi in okolici, vse bolj pa je v ospredju tudi ekološka ozaveščenost, zato so bila urejena kontejnerska mesta, dve prav pred kratkim, pod vasjo pa je bil pred letom dni odprt Center za zbiranje ločenih odpadkov, ki je namenjen vsemu goriškemu Krasu.

V vasi se trudimo, da bi čimbolj povezali ljudi, zato organiziramo razna praznovanja, kot na primer Praznovanje materinskega dne, ki je letos potekalo že petič zapovrstjo in kjer skupne moči združijo šola in vrtec iz Kostanjevice, vaški pevski zbor, plesna skupina ter posamezniki.  Od leta 2011 prirejamo tudi Kostanski dan mladosti, ko se v sodelovanju z Lovsko družino Trstelj in Športnim društvom Fajti hrib podamo po poteh vaške zgodovine.

Med našimi prihodnjimi cilji so obnova dotrajane vodovodne napeljave, ureditev odvodnjavanja meteornih voda, sanacija kulturnega doma in mladinske sobe, postavitev in ureditev avtobusnih postaj in parkirišča pri zdravstvenem domu,  izgradnja mrliške vežice in še bi lahko naštevali, saj se na sestankih sveta krajevne skupnosti ideje kar porajajo. Kakovost življenja na vasi želimo izboljšati, zato bomo vsako leto organizirali čistilno akcijo, v načrtu pa imamo tudi razna predavanja za večjo ozaveščenost krajanov.

Lepo je namreč, če je vas živa, če se domačini v njej dobro počutijo in živijo z vasjo, temelj vsega pa je povezovanje krajevne skupnosti, krajanov in društev, ki delujejo v vasi, zato se vam v nadaljevanju predstavljajo.

Barbara S. Pahor

maketa-vasi    mat-dan-2014-razstava-rocnih-del   mat-dan-marec-2014   panorkost2

SONY DSC

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skip to content