Krajevna skupnost Opatje selo

V krajevno skupnost Opatje selo so vključene vasi Opatje selo, Lokvica in Nova vas ter zaselek Segeti. Območje KS leži na robu Krasa in se ozira na eni strani proti morju na drugi strani pa proti Vipavski dolini in tam daleč proti Julijskim Alpam in simbolu slovenstva Triglavu.

V davni preteklosti je bilo območje last Oglejskih patriarhov, kasneje pa je spadalo k Devinski grofiji. Za imena posameznih vasi so različne navedbe. Na primer za Novo vas se omenja kraj Skamnica, Lokvica naj bi dobila ime po lokvah – zadrževalnikih vode, ki so še danes vidni oz. jih poskušamo obnoviti in ohraniti.. Opatje selo pa je nastajalo v 11. stoletju pod okriljem samostana v Štivanu (opatov) zaradi tega verjetno tudi Opatje selo.

Prebivalstvo se je večinoma ukvarjalo z živinorejo in poljedelstvom, vendar zaradi skromnosti tal je bilo to večinoma za golo preživetje. Kasneje se je razvijalo tudi kamnoseštvo in obrt, predvsem vezana na izdelavo »škrbacov« (vrsta bičev) izdelanih iz lesa »kropince« (koprivovec- Celtis orientalis), katerih odjemalci so bili furmani.

Vsa naselja so doživljala svoj razcvet s številom prebivalstva pred prvo svetovno vojno. Soška fronta, ki je potekala v teh krajih je zarezala v zemljo in ljudi hude rane. Prvo svetovna vojna, kasneje poitalijančevanje in zatem še druga svetovna vojna so ločili ljudi. Odrezale so jih državne meje, migracije v tujino, pomanjkanje dela so vplivali na zmanjšanje števila prebivalstva. V 70. letih prejšnjega stoletja se je stanje začelo izboljševati, nastajale so novogradnje in postopno povečevanje števila ljudi na tem kosu Krasa.

Danes nimamo več težav z vodo, s telefoni in podobno o čemer so še pred nekaj leti bile želje naših krajanov. Svet gre naprej in mi z njim, želje so pač drugačne mogoče večje, vsekakor pa ne nedosegljive. V prihodnjih letih si želimo boljših razmer za naše najmlajše, ki so nastanjeni v že precej dotrajanih prostorih vrtca. Ker je v KS delujočih nekaj društev si želimo večjih prostorov z možnostjo prirejanja kulturnih in športnih prireditev, katere gojimo oz jih tudi večamo. Tudi telekomunikacije bi radi razvili do te mere, da naši krajani ne bi bili na tako imenovanih svetlih lisah, kjer širokopasovna omrežja ne delujejo, kajti danes je to pot v svet, za razvoj in delo nujno potrebno. Zavedamo se tudi, da je druženje in sodelovanje med krajani ključnega pomena, zato bomo še v naprej prirejali družabna srečanja z našimi prijatelji iz Italije (Selca pri Ronkah) in krajih po Sloveniji (srečanje vasi Sela-Selo-Sele in vasi Nova vas), razvijali možnosti športnega in kulturnega udejstvovanja, hkrati pa bomo poskušali obdržati in ohraniti zapuščine naših prednikov še za naslednje rodove.

Skip to content