Lokalne volitve 2018

POPRAVEK Poročila o izidu volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov KS

POROČILO O IZIDU VOLITEV ŽUPANA, ČLANOV OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV SVETOV KS

 

Obvestilo organizatorjem volilne kampanje glede obveznih izvodov predvolilnega gradiva

 

ROKOVNIK VOLILNIH OPRAVIL

 

Razpis volitev v svete Krajevnih skupnosti v Občini Miren-Kostanjevica
Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) ter tretjega odstavka 72. člena Statuta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Župan Občine Miren-Kostanjevica razpisal redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Miren – Kostanjevica.

Razpis rednih lokalnih volitev 2018
Na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije mag. Matej Tonin 13. julija 2018 razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov bodo v nedeljo, 18. novembra 2018. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.

Skip to content