NAKNADNE VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI KOSTANJEVICA NA KRASU

Poročilo o izidu volitev članov sveta KS Kostanjevica na Krasu, ki so bile v nedeljo, 18. 12. 2022 

Oddanih glasovnic: 110
Neveljavnih 1
Veljavnih glasovnic: 109
Izžrebana številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov (%) Izvoljeni so:
2 Erik Spačal 99 90,83 Erik Spačal
5 Anej Okretič 98 89,91 Anej Okretič
6 Majda Trbižan 91 83,49 Majda Trbižan
4 Denis Kalabić 88 80,73 Denis Kalabić
3 Lara Umek 84 77,06 Lara Umek
1 Martina Frančeškin 75 68,81 Martina Frančeškin
7 Martin Frančeškin 71 65,14 Martin Frančeškin
8 Tatjana Frančeškin 58 53,21

Naknadne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krasu bodo v nedeljo, 18. 12. 2022.

Volilna opravila začnejo teči 4. 11. 2022.

Predčasne volitve v svet KS KOSTANJEVICA NA KRASU potekalesredo, 14. decembra 2022 med 07.00 in 19.00 na sedežu Občine Miren Kostanjevica, Miren 137, Miren.

Seznam kandidatov za člane sveta Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krasu na naknadnih volitvah dne 18. 12. 2022:

Št. Kandidat Datum rojstva Naslov Predlagatelj
1 MARTINA FRANČEŠKIN 20. 5. 1999 Kostanjevica na Krasu 28 Tihomil Pahor in s. v.
2 ERIK SPAČAL 28.10.1986 Kostanjevica na Krasu 103/A Žarko Trbižan in s. v.
3 LARA UMEK 17. 9. 1994 Kostanjevica na Krasu 79/B Žarko Trbižan in s. v.
4 DENIS KALABIĆ 26. 10. 1991 Kostanjevica na Krasu 83 Tihomil Pahor in s. v.
5 ANEJ OKRETIČ 14. 5. 1989 Kostanjevica na Krasu 62 Žarko Trbižan in s. v.
6 MAJDA TRBIŽAN 22. 7. 1955 Kostanjevica na Krasu 5 Tihomil Pahor in s. v.
7 MARTIN FRANČEŠKIN 4. 2. 1975 Kostanjevica na Krasu 28 Tihomil Pahor in s. v.
8 TATJANA FRANČEŠKIN 13. 3. 1958 Kostanjevica na Krasu 28 Žarko Trbižan in s. v.

Žrebanje zaporedja kandidatov na glasovnici za volitve v svet KS Kostanjevica na Krasu bo v petek, 18. 11. 2022 ob 18:30 v sejni sobi na sedežu občine♦

Posebne oblike glasovanja – navodilo

Poziv za podajo predlogov za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov

Spolne kvote – navodilo

Sporočilo o organizatorju volilne kampanje
Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji so kandidati za člane predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti dolžni hkrati z vložitvijo kandidatur sporočiti volilni komisiji lokalne skupnosti podatke o organizatorju volilne kampanje.

Organizator volilne kampanje mora najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah odpreti poseben transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo« in pri tem navesti tudi volitve za katere organizira kampanjo.
Zadnji rok za odprtje računa je 3.11.2022

 

Kandidature za svet krajevne skupnosti

(rok za vložitev kandidatnih list je četrtek, 17.11.2022 do 19. ure)

Navodila_kandidatura za svet krajevne skupnosti

Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo/listo kandidatov za lokalne volitve

Soglasje kandidata

Zapisnik politične stranke

Lista kandidatov

Podpora kandidaturi za svet KS

Skip to content