OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Občinsko volilno komisijo, v skladu s 35. čl. Zakona o lokalnih volitvah (ZLV), sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.
V Občini Miren-Kostanjevica volilno komisijo sestavljajo:

mag. Katja Lužnik, predsednica
Leo Čotar, namestnik predsednice
Matjaž Marušič, član
Marinka Velikonja, namestnica člana
Eva Devetak, članica
Monika Birsa, namestnica člana
Milan Godnič, član
Vasja Gimpelj, namestnik člana

Komisija je bila imenovana s sklepoma občinskega sveta številka 041-2/2019-14 in 041-2/2019-20 v maju 2019, mandat komisije traja 4 leta.

Tajnica OVK je Karmen Budin

Kontaktni podatki: 
Občina Miren – Kostanjevica
Miren 137
5291 Miren
T: 05 330 46 70
F: 05 330 46 82
tajnistvo@miren-kostanjevica.si

URADNE URE
Ponedeljek: 8. – 12. in 13. – 15. ure
Sreda: 8. – 12. in 13. – 16.30 ure
Petek: 8. – 12. ure

Skip to content