Občinska uprava

ORGANIGRAM Občine Miren-Kostanjevica (april 2024)

Seznam pooblaščenih oseb za vodenje in odločanje v upravnih postopkih

 

Župan:  Mauricij Humar
tel.: 05 330 46 84
e-pošta: zupan@miren-kostanjevica.si

Direktorica občinske uprave:  Tjaša Klavora
tel.: 05 330 46 83
e-pošta: tjasa.klavora@miren-kostanjevica.si

 

Glavna pisarna:
Strokovna sodelavka za upravne zadeve: Karmen Kavcic
tel.: 05 330 46 70
e-pošta: tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Urad župana:
Strokovna sodelavka za splošne zadeve: Mateja Drnovšček
tel.: 05 330 46 84
e-pošta: mateja.drnovscek@miren-kostanjevica.si
Uradne ure župana potekajo vsako sredo od 13. do 16.30 ure. Za obisk pri županu se najavite v uradu župana na telefonski številki 05/ 330 46 84.

 

Družbene dejavnosti:
Višja svetovalka za družbene dejavnosti:  Matejka Maver Pregelj
tel.: 05 330 46 77
e-pošta: matejka.maver@miren-kostanjevica.si
omk@miren-kostanjevica.si

 

Finančna služba:
Računovodja:  Mirjam Klančič
tel.: 05 330 46 74
e-pošta: mirjam.klancic@miren-kostanjevica.si
Delovodja:  Karmen Bavcon
tel.: 05 330 46 80
e-pošta: karmen.bavcon@miren-kostanjevica.si
Računovodja:  Marta Rogelja
tel.: 05 330 46 81
e-posta: marta@miren-kostanjevica.si

 

Investicije:
Strokovni sodelavec  za investicije: 
tel.: 05 330 46 78
e-pošta: investicije@miren-kostanjevica.si

 

Okolje in prostor:
Urbanist:
Na občini uvajamo svetovalne ure urbanistke za vprašanja strank vezana na občinski prostorski plan, mnenja o skladnosti, gradbena dovoljenja in podobne teme.
Urbanistka Tjaša Podgornik Polenčič je na voljo vsak ponedeljek med 8. in 15. uro v prostorih Občine Miren-Kostanjevica.
V času svetovalnih ur je dosegljiva tudi na tel. 05 330 46 79 in elektronskem naslovu urbanist@miren-kostanjevica.si

Svetovalec za okolje in prostor: Sandi Premrl
tel.: 05 330 46 79
e-pošta: sandi.premrl@miren-kostanjevica.si

Strokovna sodelavka za kmetijstvo, okolje in prostor:  Andreja Trampuž
tel.: 05 330 46 76
e-pošta: andreja.trampuz@miren-kostanjevica.si

 

Gospodarstvo, turizem in projekti:
Višja svetovalka za gospodarstvo, turizem in projekte:
tel.: 05 330 46 73
e-pošta: projekti@miren-kostanjevica.si

 

Pravna služba:
Podsekretarka za pravne in splošne zadeve:  Urška Velikonja
tel.: 05 330 46 85
e-pošta: pravna.sluzba@miren-kostanjevica.si

Višja svetovalka za pravne zadeve in gospodarske javne službe:  Karmen Budin
tel.: 05 330 46 75
e-pošta: karmen.budin@miren-kostanjevica.si

 

Režijski obrat (sedež na naslovu Miren 5/c):
Vodja režijskega obrata: Vladimir Čibej
tel.: 05 330 46 91
e-pošta: vladimir.cibej@miren-kostanjevica.si

Višja svetovalka za strokovno – administrativne zadeve v režijskem obratu: Mojca Šubic
tel.: 05 330 46 90
e-pošta: mojca@miren-kostanjevica.si

 

Darjo Spačal – vzdrževalec
Tomaž Rusjan – vzdrževalec

 

Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Vipava

Tadej Mori, inšpektor svetnik
T:  05 335 73 71
E: medobcinska.uprava@sempeter-vrtojba.si

Tjaša Boškin, svetovalec III
T: 05 335 73 71
F: 05 335 73 70
E: tjasa.boskin(at)sempeter-vrtojba.si


Občinski redarji:

Alen Maligoj
E: alen.maligoj(at)sempeter-vrtojba.si
Kevin Urdih
E: kevin.urdih(at)sempeter-vrtojba.si
Davorin Bratina
E: davorin.bratina(at)sempeter-vrtojba.si
Pavel Bratina
E: pavel.bratina(at)sempeter-vrtojba.si

 

Skip to content