Občinska uprava

Župan      Mauricij Humar                                                                                    Organigram Občine Miren-Kostanjevica
tel.: 05 330 46 70
e-pošta: zupan@miren-kostanjevica.si

Direktorica občinske uprave  Tjaša Klavora
tel.: 05 330 46 83
e-pošta: tjasa.klavora@miren-kostanjevica.si

Strokovna sodelavka VII/1 za glavno pisarno:   Maja Skok Možina
tel.: 05 330 46 70
e-pošta: tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Finančna služba:
Mirjam Klančič – Računovodja VII/2
tel.: 05 330 46 74
e-pošta: mirjam.klancic@miren-kostanjevica.si
Karmen Bavcon –Finančnik V
tel.: 05 330 46 80
e-pošta: karmen.bavcon@miren-kostanjevica.si
Marta Rogelja –  Računovodja VI
tel.: 05 330 46 81
e-posta: marta@miren-kostanjevica.si

Strokovni sodelavec VII/2 (II) za investicije:   Albin Pahor
tel:05 330 46 78
e-pošta: albin.pahor@miren-kostanjevica.si

Višja svetovalka za javna naročila in kmetijstvo: Mojca Šubic
tel.: 05 330 46 76
e-pošta: mojca@miren-kostanjevica.si

Višja svetovalka za gospodarstvo, turizem in projekte: Nevenka Vuk
tel. 05 330 46 73
e-pošta: nevenka.vuk@miren-kostanjevica.si

Podsekretarka za pravne in splošne zadeve:  Urška Velikonja
tel.: 05 330 4685
e-pošta: pravna.sluzba@miren-kostanjevica.si

Višja svetovalka za pravne zadeve in gospodarske javne službe     Andreja Slejko Merkun
tel.: 05 330 46 75
e-pošta: andreja.slejko@miren-kostanjevica.si

Višja svetovalka za družbene dejavnosti:   Matejka Maver Pregelj
tel.: 05 330 46 77
e-pošta: matejka.maver@miren-kostanjevica.si

Zunanji sodelavec/ka za urbanizem – ob sredah
tel.: 05 330 4671
e-pošta: urbanist@miren-kostanjevica.si

Prosimo, da vsa gradiva k vlogi za izdajo Mnenj o skladnosti nameravane gradnje (GZ 2018, 31.člen) oddate tudi v elektronski obliki, na naslov: urbanist@miren-kostanjevica.si

 

Vzdrževalna služba:
Darjo Spačal – vzdrževalec
Tomaž Rusjan – vzdrževalec

 

Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Vipava in Ajdovščina

Tadej Mori, inšpektor svetnik
vodja medobčinske uprave 

T:  05 335 73 71
E: medobcinska.uprava@sempeter-vrtojba.si

Dušan Bremec, inšpektor I
T: 05 335 73 73
E: dusan.bremec(at)sempeter-vrtojba.si

Tjaša Boškin, svetovalec III
T: 05 335 73 71
F: 05 335 73 70
E: tjasa.boskin(at)sempeter-vrtojba.si


Občinski redarji:

Alen Maligoj
E: alen.maligoj(at)sempeter-vrtojba.si
Kevin Urdih
E: kevin.urdih(at)sempeter-vrtojba.si
Dragan Stojkovski
E: stojkovski(at)sempeter-vrtojba.si
Davorin Bratina
E: bratina(at)sempeter-vrtojba.si
Pavel Bratina
E: pavel.bratina(at)sempeter-vrtojba.si