Občinska uprava

Župan:  Mauricij Humar                                                                               Organigram Občine Miren-Kostanjevica
tel.: 05 330 46 70
tel.: 05 330 46 84
e-pošta: zupan@miren-kostanjevica.si                                                  Seznam pooblaščenih oseb za vodenje in odločanje v upravnih postopkih

Direktorica občinske uprave: Tjaša Klavora
tel.: 05 330 46 83
e-pošta: tjasa.klavora@miren-kostanjevica.si

Strokovna sodelavka za glavno pisarno:  Maja Skok Možina
tel.: 05 330 46 70
e-pošta: tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Finančna služba:
Računovodja: Mirjam Klančič
tel.: 05 330 46 74
e-pošta: mirjam.klancic@miren-kostanjevica.si
Delovodja: Karmen Bavcon
tel.: 05 330 46 80
e-pošta: karmen.bavcon@miren-kostanjevica.si
Računovodja: Marta Rogelja
tel.: 05 330 46 81
e-posta: marta@miren-kostanjevica.si

Strokovna sodelavka  za investicije: Jasna Kovšca
tel.: 05 330 46 78
e-pošta: jasna.kovsca@miren-kostanjevica.si

Višji svetovalec za okolje in prostor: Erik Lasič
tel.: 05 330 46 79
e-pošta: erik.lasic@miren-kostanjevica.si

Strokovna sodelavka za kmetijstvo, okolje in prostor: Andreja Trampuž
tel.: 05 330 46 76
e-pošta: andreja.trampuz@miren-kostanjevica.si

Višja svetovalka za gospodarstvo, turizem in projekte: Nevenka Vuk
tel.: 05 330 46 73
e-pošta: nevenka.vuk@miren-kostanjevica.si

Podsekretarka za pravne in splošne zadeve: Urška Velikonja
tel.: 05 330 46 85
e-pošta: pravna.sluzba@miren-kostanjevica.si

Višja svetovalka za pravne zadeve in gospodarske javne službe: Karmen Budin
tel.: 05 330 46 75
e-pošta: karmen.budin@miren-kostanjevica.si

Višja svetovalka za družbene dejavnosti: Matejka Maver Pregelj
nadomešča: Vanja Berić
tel.: 05 330 46 77
e-pošta: vanja.novak@miren-kostanjevica.si

 

Režijski obrat:

Vodja: Vasja Vendramin
e-pošta: vasja.vendramin@miren-kostanjevica.si 
tel.: 05 330 46 91

Višja svetovalka za strokovno – administrativne zadeve v režijskem obratu: Mojca Šubic
e-pošta: mojca@miren-kostanjevica.si
tel.: 05 330 46 90

Darjo Spačal – vzdrževalec
Tomaž Rusjan – vzdrževalec

 

Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Vipava

Tadej Mori, inšpektor svetnik
T:  05 335 73 71
E: medobcinska.uprava@sempeter-vrtojba.si

Tjaša Boškin, svetovalec III
T: 05 335 73 71
F: 05 335 73 70
E: tjasa.boskin(at)sempeter-vrtojba.si


Občinski redarji:

Alen Maligoj
E: alen.maligoj(at)sempeter-vrtojba.si
Kevin Urdih
E: kevin.urdih(at)sempeter-vrtojba.si
Davorin Bratina
E: bratina(at)sempeter-vrtojba.si
Pavel Bratina
E: pavel.bratina(at)sempeter-vrtojba.si

 

Skip to content