Občinske nagrade

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica je na 17. redni seji, 21. aprila 2016, sprejel Odlok o priznanjih Občine Miren-Kostanjevica.

Priznanja so naslednja:

  1. Naziv častni občan Občine Miren-Kostanjevica
  2. Plaketa Občine Miren-Kostanjevica
  3. Priznanje Občine Miren-Kostanjevica.

O podelitvi priznanj bo odločal občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Prvič bomo podelili priznanja na slavnostni seji občinskega sveta v oktobru 2016.

Postopek podeljevanja priznanj je opredeljen v Odloku o priznanjih Občine Miren-Kostanjevica.

Skip to content