Občinski nagrajenci 2017

 

Častni občan PAVEL PETEJAN  

Predlagatelj: Krajevna skupnost Miren

Pavel Petejan  se je rodil 16. Junija 1930 v družini s čevljarsko tradicijo. Njegov oče Ivan je skupaj z bratom Francem ustanovil Čevljarstvo bratov Petejan. Čevljarske izkušnje je že od otroštva dalje pridobival v domači delavnici.

Med 2. svetovno vojno je oskrboval partizane s čevlji. To obdobje je opisal v knjigi Mirenski šoštar, ki je izšla l. 2015. L. 1947 se je zaposlil v novoustanovljeni tovarni obutve Jadran Miren. L. 1953 je po odsluženem vojaškem roku dobil prvo redno dovoljenje za čevljarsko obrt. Najprej je delal v očetovi delavnici, l. 1959 pa se je vselil v novozgrajeno delavnico. Ekipa 10 zaposlenih je vsak dan izdelala po 100 parov otroške obutve, ki so jo prodajali po celotni Sloveniji, Hrvaški, Srbiji… Ves čas je skrbel za napredek. Izboljševal je delovne pogoje, kupoval je boljše stroje, predeloval stare, skrbel za privlačen videz obutve in kvaliteto. Zaradi političnih pritiskov je moral l. 1970 odpustiti 5 delavcev, kar je porušilo postavljeni sistem dela. Lotil se je področja proizvodne otroške ortopedske obutve. Po tej posebno zahtevni dejavnosti je postal poznan po vsej takratni Jugoslaviji in sosednji Furlaniji.

V podjetniškem duhu je vzgojil sinove Roberta, Borisa in Tomaža, ki so sčasoma prevzemali svoje vloge v rastočem podjetju.

L. 1995 je kupil del prostorov podjetja Ciciban v stečaju in sčasoma zaposlil večje število delavcev bivšega Cicibana. Iz obrtnika je postal podjetnik podjetja, ki se je razvijalo in odprlo podružnice v Čiginju, Kalu nad Kanalom in v Dolenjskih Toplicah.

Danes je v krovnem podjetju zaposlenih okoli 170 delavcev, v celotni skupini pa nad 500. Imajo 60 lastnih trgovin, od tega 10 v Sloveniji, ostale v širši regiji JV Evrope. Čevlje prodajajo tudi v Italiji, Rusiji, Kanadi, Avstraliji,  na Češkem in Slovaškem…

Poleg podjetništva se je Pavel Petejan ukvarjal še z veliko stvarmi. Ves čas je materialno in moralno podpiral kulturne dejavnosti v Mirnu. V 70-letih je bil predsednik Pevskega društva Miren – Moškega pevskega zbora Miren.

Za svoje delo v čevljarstvu je Pavel Petejan prejel več priznanj Obrtne zbornice. L. 1984 je prejel priznanje Skupščine Občine nova Gorica. L. 2004 je za življenjsko delo v podjetništvu prejel priznanje Gospodarstvenik leta.

Po upokojitvi je pričel uresničevati idejo o čevljarskem muzeju. Po Mirnu, bližnjih vaseh in širši okolici je iskal staro čevljarsko orodje in stroje, se posvetoval z Goriškim muzejem, se pogovarjal z bivšimi šoštarji. L. 2008 je Čevljarski muzej v Mirnu odprl vrata. Pavel je zaslužen za ohranjanje stare čevljarske dediščine. Ob tej priliki je izdal tudi filmski prikaz izdelave čevlja z naslovom Čevelj po starem.

Pavel Petejan je svojo življenjsko pot zaključil 28. februarja 2017. A njim ostaja v Mirnu in v celotni občini opazna sled: uspešno podjetje, ki daje kruh marsikateremu občanu, Čevljarski muzej in knjiga spominov Mirenski šoštar.

 

BOŽA MAREGA  prejemnica Plakete Občine Miren-Kostanjevica

Predlagatelj: Krajevni odbor Rdečega križa Bilje

Gospa Boža Marega je predsednica krajevnega odbora Rdečega križa Bilje že 14 let.

Poslanstvo opravlja z izredno predanostjo, požrtvovalnostjo, natančnostjo in transparentno. V vsakem trenutku je pripravljena priskočiti na pomoč, naj si bo z dejanjem ali samo z vzpodbudno besedo. Ni ji žal časa, ne prevoženih kilometrov, samo da priskoči na pomoč.

Vsako leto s pomočjo članic KORK Bilje organizira srečanje starejših krajanov. Prav tako organizira obiske domačinov po domovih za ostarele in tudi tistih starejših, ki so na svojih domovih. Veliko ji pomeni vzgoja in ozaveščanje otrok o spoštljivem odnosu do starejših in drugačnih. Vsako leto učence PŠ Bilje seznanja s pomenom dela Rdečega križa v naši družbi in osnovami nudenja prve pomoči. Z njimi velikokrat obišče Hišo dobre volje v Mirnu.

Otroci ji predstavljajo velik izziv. V letu 2016 so ju skupaj z gospo Lilijano Kavčič prijavili na tečaj Prostovoljec leta 2015, kjer so prejeli priznanje mladinskega sveta Slovenije pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike Slovenije Boruta Pahorja.

Na njeno pobudo je KORK Bilje v letu 2015 začel zbirati sredstva za nakup AED aparata. V treh mesecih smo zbrali sredstev za kar dva fibrilatorja.

Izredno dobro sodeluje s PŠ Bilje, z ekipo civilne zaščite Občine Miren-Kostanjevica, z OZRK Nova Gorica. Je tudi članica odbora OZRK Nova Gorica in članica Sveta za invalide občine Miren-Kostanjevica. Ni ji tuje niti sodelovanje z društvi iz KS Bilje in drugimi društvi v občini. Letos je ob tednu Rdečega križa organizirala in izvedla obnovitev osnov prve pomoči in postopek oživljanja s pomočjo defibrilatorja za učence in učitelje PŠ in ostale krajane Bilj.

Že pred štirimi leti si je prizadevala za rešitev socialnega problema krajana Masten Eliota, za katerega se je v letošnjem letu našla pot do bolj dostojnega življenja.

Rdeči križ Slovenije ji je podelil diplomo za prizadevanje in uspehe pri razvijanju zdravstevno-vzgojnih in humanitarnih dejavnosti.

 

GORDANA VIČIČ  prejemnica Plakete Občine Miren-Kostanjevica

Predlagatelj: Društvo upokojencev Miren

Gospa Gordana Vičič je v Občini Miren-Kostanjevica zelo poznana oseba. Predvsem zato, ker je s svojim nesebičnim delom pripomogla k razvoju in delovanju raznih društev, katerih članica je. Gordana Vičič deluje že deset let kot koordinatorka projekta »Starejši za starejše,« članica Društva žena  vse od ustanovitve dalje in predsednica od leta 2015, dolgoletna tajnica Krajevne skupnosti Orehovlje, tajnica OOZB za vrednote NOV Orehovlje, predsednica komisije za socialna vprašanja PZDU Nova Gorica in članica odbora DU Miren. Njeno dolgoletno delo je pripomoglo, da so se na vseh področjih, kjer je delovala in še deluje, dela odvijala in problemi reševali strokovno in v zadovoljstvo vseh udeleženih ali pomoči potrebnih.

 

 

 

DRUŠTVO ŽENA MIREN-OREHOVLJE   prejemnik Priznanja Občine Miren-Kostanjevica

Predlagatelj: Društvo upokojencev Miren

 

 

Društvo žena Miren-Orehovlje šteje trenutno 25 članic. Ustanovljeno je bilo kot aktiv žena leta 1995, kot društvo pa obstaja od leta 2005. S svojim požrtvovalnim prostovoljnim delom omogoča uspešno izpeljavo večine prireditev na področju KS Miren in KS Orehovlje, kakor tudi na nivoju občine. S svojimi kulinaričnimi storitvami pa društvo pripomore k ohranjanju tradicionalnih lokalnih jedi in s tem k promociji občine. Društvo žena je aktivno tudi na področju prostovoljstva, njihova pevska sekcija pa na kulturnem področju.

 

 

 

ERIK KOVIC  prejemnik Priznanja Občine Miren-Kostanjevica

Predlagatelj: Robert Gajser in Matjaž Mozetič

Erik Kovic je pred petimi leti prevzel vodenje nogometnega kluba Adria in s pomočjo sodelavcev vzpostavil razmere za kakovosten trening vseh selekcij. V relativno kratkem času vodenja kluba je Erik kovic s svojim požrtvovalnim delom in pripadnostjo športu in nogometu uspel s pomočjo kolegov, sponzorjev, donatorjev, ljubiteljev nogometa in prostovoljci klubu zagotoviti površino z umetno travo za kakovosten trening. Uspešno je vodil veteransko ekipo in organiziral mednarodne turnirje. S pomočjo sodelavcev je uspešno organiziral mednarodne turnirje mlajših selekcij.

Erik Kovic je tudi uspešen podjetnik, ki razume družbeno odgovornost. Njegovo podjetje sodeluje z lokalnim okoljem, je sponzor nogometnemu klubu in daje razne donacije tudi ostalim društvom iz okolja (Vrabček upanja, nakup defibrilatorja…)

Erik Kovic je tudi soustanovitelj in velik podpornik športnega parka Grive, ki bo letos gostil že 23. Turnir v  malem nogometu.

S svojim delovanjem je zgled in spodbuja mlade k zdravemu preživljanju prostega časa in njegovemu odgovornemu ravnanju.

 

JAMARSKI KLUB TEMNICA  prejemnik Priznanja Občine Miren-Kostanjevica

Predlagatelj: Jamarski klub Temnica

Jamarski klub Temnica je bil ustanovljen leta 1977 in letos obeležuje 40. obletnico delovanja. V tem obdobju je bilo v klub vpisanih okrog 350 članov. V letu 2009 so si člani s prostovoljnim delom uredili klubske prostore pod objektom stare šole v Temnici, v katerim so uredili tudi mini muzej jamarstva in 1. svetovne vojne.

Osnovna dejavnost kluba je iskanje, raziskovanje in dokumentiranje jam, izobraževanje in izvajanje jamarskih izpitov ter zaščita jam. Na osnovi opravljenih izpitov za jamarje je Ministrstvo za okolje in prostor v letih 2009-2011 podelilo licence za samostojno jamarsko delovanje 29 članom kluba. Klub je pridobil tudi licenco za izvajanje jamarskega izobraževanja in izvajanja jamarskih izpitov.

Veliko sodelujejo s češkimi jamarskimi klubi. To sodelovanje poteka že od leta 1999.

V programu imajo tudi čiščenje Poti miru. V letih 2006-2008 so očistili in uredili 22 km gozdnih poti, ki povezujejo pomnike in ostanke objektov iz 1. svetovne vojne. Za namen turističnih ogledov so očistili in uredili dve jami, ki sta tudi elektrificirani.  Nekaj njihovih članov ima opravljen tečaj za turistične vodnike in občasno vodijo turiste po teh poteh.

Jame in poti redno vsakoletno vzdržujejo po pogodbi z občino.  Sodelujejo s Civilno zaščito Občine Miren-Kostanjevica in po pogodbi z občino zagotavljajo 6 članov z ustrezno opremo za pomoč pri elementarnih in drugih nesrečah.

Konec maja organizirajo v bližnjem kamnolomu »Dan odprtih vrat«, kjer predstavijo širši javnosti njihovo delovanje in vpisujejo nove člane. Konec avgusta organizirajo družabno srečanje »Pranje štrikov«, konec decembra pa prednovoletno srečanje Občanov na prireditvi »Žive jaslice v jami.« Za člane organizirajo strokovne ekskurzije doma in v tujini. Sodelujejo na prireditvah v organizaciji občine, kjer predstavljajo svojo dejavnost. Sodelovali so v projektu SRC SAZU pod okriljem Jamarske zveze Slovenije na temo »Popis onesnaženosti jam na Krasu po naključnem vzorcu 99 jam.«

Pet članov kluba ima opravljen tečaj nudenja prve pomoči in oživljanja in so pripravljeni za pomoč jamarjem in občanom.

Skip to content