Občinski predpisi

 

I. SPLOŠNI PRAVNI AKTI OBČINE

STATUT OBČINE MIREN – KOSTANJEVICA:
Sprememba in dopolnitev Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 14, 3. 2. 2023)
Statut Občine Miren – Kostanjevica – neuradno prečiščeno besedilo št. 1, 25. 11. 2016 (s kazalom)
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 62/2016) – veljavnost: 1. 10. 2016
Statut Občine Miren – Kostanjevica – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 2/2016)
Obvezna razlaga petega odstavka 72. člena Statuta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016)

POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA OBČINE MIREN – KOSTANJEVICA:
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 30, 10. 3. 2023)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica – neuradno prečiščeno besedilo št. 1 , 25. 1. 2017 (s kazalom)
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 82/2016) – veljavnost: 21. 12. 2016
Poslovnik Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 2/2016)
Obvezna razlaga Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 124/2008)
Obvezna razlaga Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/2017)
POSLOVNIK NADZORNEGA ODBORA OBČINE MIREN – KOSTANJEVICA:
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS št. 22/2017) – veljavnost: 29. 4. 2017

ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE MIREN – KOSTANJEVICA:
Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 194, 10. 12. 2021)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 128/2020)
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren – Kostanjevica – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 2/2016)

ODLOK O USTANOVITVI REŽIJSKEGA OBRATA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 128/2020)
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 194, 10. 12. 2021)

PRAVILNIK O PLAČAH, SEJNINAH IN DRUGIH PREJEMKIH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA, ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI TER ČLANOV DRUGIH ORGANOV OBČINE MIREN – KOSTANJEVICA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 56, 22. 4. 2022)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 59/2020, 28. aprila 2020)

Pravilnik o plačah sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren – Kostanjevica – neuradno prečiščeno besedilo št. 2, 24. 11. 2017

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 55/2017) – veljavnost: 7. 10. 2017

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 24/2015) – veljavnost: 25. 4. 2015

Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/2012) – veljavnost: 6. 10. 2012


II. PRORAČUN OBČINE


III. DRUGI PRAVNI AKTI
Sklep o izvolitvi župana v mandatnem obdobju 2014-2018

GRB IN ZASTAVA, OBČINSKI PRAZNIK, PRIZNANJA in OBČINSKO GLASILO:
Odlok o izdajanju občinskega glasila Občine Miren-Kostanjevica (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 55 z dne 6.10.2017)
Odlok o priznanjih Občine Miren-Kostanjevica (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 33/2016 z dne 9.5.2016)
Pravilnik o prazniku in spominskem dnevu občine Miren-Kostanjevica
Odlok o prazniku in spominskem dnevu Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 106/2004, z dne 30.9.2004)
Odlok o grbu in zastavi občine Miren-Kostanjevica (Uradno glasilo št. 8 z dne 3.11.1999)

KRAJEVNE SKUPNOSTI
Odlok o spremembi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 14, 3. 2. 2023)
Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15.1.2016)
Odlok o spremembi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 194, 10. 12. 2021)

JAVNI ZAVODI
Javni zavod za turizem Občine Miren-Kostanjevica
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 133, 18. 10. 2022)
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 108, 7. 8. 2020)
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 16, 9. 3. 2018)
Goriška knjižnica Franceta Bevka

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (Uradni list RS, št. 99/2011, z dne 6.12.2011)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (Uradni list RS, št. 49/2005, z dne 18.5.2005)
Zdravstveni dom Osnovno zdravstveno varstvo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica (Uradni list RS, št. 20/2016, z dne 14.3.2016)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica (Uradni list št. 52/2004, z dne 10.5.2004)
Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (Uradni list RS, št. 20/2016, z dne 14.3.2016)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (Uradni list RS, št. 52/2004, z dne 10.5.2004)
Goriška lekarna
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 55/2015, z dne 24.72015)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (Uradni list RS, št. 78/2014, z dne 30.10.2014)
Ljudska univerza Nova Gorica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica (Uradni list RS, št. 83/2008, z dne 22.8.2008)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97)
Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Uradni list RS, št. 21/2016, z dne 18.3.2016)
Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) (Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4.5.2012)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (Uradni list RS, št. 20/2009, z dne 16.3.2009)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (Uradni list RS, št. 90/2006, z dne 25.8.2006)
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 7/91, 21/96, Uradne objave – časopis OKO, št. 20/02)    
Osnovna šola Kozara
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (Uradni list RS, št. 53/2010, z dne 2.7.2010)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (Uradni list RS, št. 124/2008, z dne 30.12.2008)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica Uradno glasilo, št. 11/97)

MEDOBČINSKA UPRAVA
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava (Uradni list RS, št. 93, 3. 7. 2020)
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina (Uradni list RS, št. 63/2016, z dne 7.10.2016)
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica in Vipava (Uradni list RS, št. 103/2012 z dne 24.12.2012)
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko in Miren – Kostanjevica
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko in Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28.11.2008)

Gospodarstvo in proračun
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Gospodarske javne službe
Premoženje občine
Ceste
Komunalni prispevek
Okolje in prostor
Družbene dejavnosti
Volitve
Prostorski plan

Skip to content