Družbene dejavnosti

PREDŠOLSKA VZGOJA

KULTURA

ŠPORT

POMOČ NA DOMU

DENARNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Miren-Kostanjevica – neuradno prečiščeno besedilo – november 2016
Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Miren-Kostanjevica (sprejet na 5. redni seji, dne 18.2.2015)
Pravilnik  o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Miren – Kostanjevica (sprejet na 10. redni seji, dne 22.11.2011)
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Miren – Kostanjevica (sprejet na 11. redni seji, dne 21.4.2008)

SOFINANCIRANJE SOCIALNI, INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH DEJAVNOSTI
Pravilnik  sofinanciranju socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren – Kostanjevica(sprejet na 14. redni seji, dne 27.3.2012)

ŠTUDIJSKE POMOČI
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna  (sprejet na 26. redni seji, dne 27.10.2009)
Pravilnik o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna (sprejet na 11. redni seji, 21.4.2008)

SOCIALNO-VARSTVENA POMOČ
Pravilnik o dodeljevanju socialno-varstvenih pomoči v Občini Miren – Kostanjevica  (sprejet na 21. redni seji, 6.4.2009)

POKROVITELJSTVO
Pravilnik o pogojih in merilih ter postopku dodeljevanja proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Miren-Kostanjevica  (sprejet na 9. redni seji, dne 12.2.2004)

Skip to content