Predšolska vzgoja

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 64/2023)
Dodatek k Sklepu u določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 99/2022)
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 154/2021)
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 128/2020)
S K L E P o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica (Objavljen v Uradnem listu RS, št. 13/2019)
S K L E P o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica (objavljen v Uradnem listu RS, št. 55/2017)
S K L E P o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območu Občine Miren-Kostanjevica (sprejet na 11. redni seji, dne 23.9.2015, objavljen v Uradnem listu RS št. 75/2015 z dne 8.10.2015)
S K L E P  določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Miren – Kostanjevica (sprejet na 19. redni seji, dne 18.9.2012)
S K L E P o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren – Kostanjevica od 1.3.2011 dalje (sprejet na 4. redni seji, dne 16.3.2011)
S K L E P o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren – Kostanjevica  od 1.10.2009 (sprejet na 25. redni seji, dne 9.9.2009)
S K L E P o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren – Kostanjevica od 1.4.2009 (sprejet na 21. redni seji, dne 6.4.2009)
S K L E P o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren – Kostanjevica od 1.1. do 31.3.2009 (sprejet na 19. redni seji, dne 27.1.2009)
S K L E P  določitvi dodatnih popustov in olajšav pri plačilu staršev za programe vrtca (sprejet na 15. redni seji, 30.9.2008)
S K L E P  določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren – Kostanjevica
S K L E P  določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren – Kostanjevica
S K L E P  določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica
SK L E P  določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica
S K L E P  določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica
S K L E P o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica
S K L E P  določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih

Skip to content