Predšolska vzgoja

 

 1. S K L E P o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica (Objavljen v Uradnem listu RS, št. 13/2019, z dne 01. 3. 2019)
  S K L E P o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica (objavljen v Uradnem listu RS, št. 55 z dne 6.10.2017)
 2. S K L E P o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območu Občine Miren-Kostanjevica (sprejet na 11. redni seji, dne 23.9.2015, objavljen v Uradnem listu RS št. 75/2015 z dne 8.10.2015)
 3. S K L E P  določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Miren – Kostanjevica (sprejet na 19. redni seji, dne 18.9.2012)
 4. S K L E P o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren – Kostanjevica od 1.3.2011 dalje (sprejet na 4. redni seji, dne 16.3.2011)
 5. S K L E P o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren – Kostanjevica  od 1.10.2009 (sprejet na 25. redni seji, dne 9.9.2009)
 6. S K L E P o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren – Kostanjevica od 1.4.2009 (sprejet na 21. redni seji, dne 6.4.2009)
 7. S K L E P o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren – Kostanjevica od 1.1. do 31.3.2009 (sprejet na 19. redni seji, dne 27.1.2009)
 8. S K L E P  določitvi dodatnih popustov in olajšav pri plačilu staršev za programe vrtca (sprejet na 15. redni seji, 30.9.2008)
 9. S K L E P  določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren – Kostanjevica
 10. S K L E P  določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren – Kostanjevica
 11. S K L E P  določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica
 12. SK L E P  določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica
 13. S K L E P  določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica
 14. S K L E P o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica
 15. S K L E P  določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih