Gospodarstvo in proračun

PRORAČUN OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2024

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2024, Rebalans št. 1(Uradni list RS, št. 24/2024, 22. 3. 2024)

Spremembe in dopolnitve odloka – Rebalans št.1 za leto 2024
Splošni del
Posebni del
Načrt razvojnih programov 2024-2027 – Reb. št. 1
Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2024 (rebalans št. 1)
Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s premičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2024 (rebalans št. 1)

 

Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2024 (Uradni list RS, št. 30, 10. 3. 2023)
Splošni del
Posebni del
Načrt razvojnih programov 2024 – 2027
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2024
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2024

PRORAČUN OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2023

ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o proracunu občine Miren- Kostanjevica za leto 2023 rebalans št. 2 (Uradni list RS, št. 126, 15.12. 2023)

splošni del

posebni del

Dopolnitve Načrta ravnanja s premičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2023 (rebalans št. 2)

Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2023 (rebalans št. 2)

 

 

Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30, 10. 3. 2023)
Splošni del
Posebni del
Načrt razvojnih programov 2023-2026
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2023
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2023
Sklep o začasnem financiranju Občine Miren – Kostanjevica v obdobju januar–marec 2023 (Uradni list RS, št. 159, 21. 12. 2022)

PRORAČUN OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2022

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2022 – Rebalans št. 4 (Uradni list RS, št. 135, 21. 10. 2022)
Splošni del
Posebni del
NRP
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2022 – Rebalans št. 3 (Uradni list RS, št. 122, 23. 9. 2022)
Splošni del
Posebni del
NRP
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2022 – Rebalans št. 2 (Uradni list RS, št. 87, 24. 6. 2022)
Splošni del
Posebni del
NRP
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2022 – Rebalans št. 1 (Uradni list RS, št. 11, 28. 1. 2022)
Splošni del
Posebni del
NRP
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica

Odlok o proračunu za leto 2022 (Uradni list RS, št. 13, z dne 29. 1. 2021)
Splošni del
Posebni del
Načrt razvojnih programov
Kadrovski načrt
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2022

PRORAČUN OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2021

Zaključni račun Proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 49, 8. 4. 2022)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2021 – Rebalans št. 2 (Uradni list RS, št. 189, 3. 12. 2021)
posebni del
splošni del
NRP
načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2021 – Rebalans št. 1 (Uradni list RS, št. 115, 16. 7. 2021)
Posebni del
Splošni del
Načrt razvojnih programov
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine

Odlok o proračunu za leto 2021 (Uradni list RS, št. 13, z dne 29. 1. 2021)
Splošni del
Posebni del
Načrt razvojnih programov
Kadrovski načrt
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2021
Sklep o začasnem financiranju za obdobje januar – marec 2021 (Uradni list RS, št. 189, z dne 15. 12. 2020)

PRORAČUN OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2020

Zaključni račun Proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 74, z dne 14. 5. 2021)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020 – Rebalans št. 1 (Uradni list RS, št. 93, 3. 7. 2020)
splošni del
posebni del
NRP
dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem OMK za leto 2020

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2020 – Spremembe proračuna št. 1 (Obljavljen v Uradnem listu RS, št. 76, z dne 13. 12. 2019)
splošni del
posebni del
NRP
Kadrovski načrt
Dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem OMK za leto 2020

Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020 (Objavljen v Uradnem listu RS, št. 20 z dne 29. 3. 2019)
Splošni del
Posebni del
Načrt razvojnih programov
Kadrovski načrt
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020

PRORAČUN OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2019

Zaključni račun proračuna OMK za leto 2019 (Uradni list RS, št. 93, 3. 7. 2020)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019, Rebalans št. 1 (Objavljen v Uradnem listu RS, št. 76 z dne 13. 12. 2019)
splošni del
posebni del
NRP
Kadrovski načrt
Spremembe in dopolnitve načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem OMK za leto 2019

Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019 (Objavljen v Uradnem listu RS, št. 20 z dne 29. 3. 2019)
Splošni del
Posebni del
Načrt razvojnih programov
Kadrovski načrt
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019

Sklep o začasnem financiranju Občine Miren – Kostanjevica v obdobju januar–marec 2019 (Objavljen v Uradnem listu RS št. 82 z dne 21.12.2018)

PRORAČUN OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2018

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2018 (objavljen v Uradnem listu RS št. 72 z dne 16.11.2018)
Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 – spremembe proračuna št. 2 (objavljen v Uradnem listu Rs, št. 75, z dne 22.12.2017)
Splošni del
Posebni del
NRP
Kadrovski načrt
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 – Rebalans št. 2 (Objavljen v Uradnem listu RS, št. 75, z dne 22.12.2017)
Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 14 z dne 24.3.2017)
Splošni del
Posebni del
NRP 2018-2021
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine v letu 2018  (objavljen v Uradnem listu RS, št. 14 z dne 24.3.2017)
Kadrovski načrt

PRORAČUN OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2017

Zaključni račun proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 (Objavljen v Uradnem listu RS, št. 24, z dne 13.4.2018)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 – Rebalans št. 2 (Objavljen v Uradnem listu RS, št. 75, z dne 22.12.2017)
Splošni del
Posebni del
NRP
Kadrovski načrt
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 – Rebalans št. 2 (Objavljen v Uradnem listu RS, št. 75, z dne 22.12.2017)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 – Rebalans št. 1 (Obljavljen v Uradnem listu RS, št. 55 z dne 6.10.2017)
splošni del
posebni del
NRP 2017-2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 – Rebalans št. 1 (Obljavljen v Uradnem listu RS, št. 55 z dne 6.10.2017)
Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 14 z dne 24.3.2017)
Splošni del
Posebni del
NRP 2017-2020
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine v letu 2017 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 14 z dne 24.3.2017)
Kadrovski načrt

 Sklep o začasnem financiranju za obdobje januar – marec 2017 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 82 z dne 20.12.2016)

PRORAČUN OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2016

Zaključni račun proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2016 (Obljavljen v Uradnem listu RS št. 23 z dne 5.5.2017)

Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2016 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 12 z dne 27.2.2015)

1. Splošni del (pdf)
2. Posebni del (pdf)
3. NRP 2015-2018 (pdf)
4. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine (pdf)
5. Kadrovski načrt (pdf)

Rebalans št. 1 Proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2016 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 8 z dne 5.2.2016)
1. splošni del
2. posebni del
3. NRP
4. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2016
5. spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta

Rebalans št. 2 Proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2016 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 82 z dne 20.12.2016)
1.splošni del
2. posebni del
3. NRP
4. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2016 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 82 z dne 20.12.2016)

PRORAČUN OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2015

Zaključni račun proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2015 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 51/2016 z dne 22.7.2016)

Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2015 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 12 z dne 27.2.2015)

1. Splošni del (pdf)
2. Posebni del (pdf)
3. NRP 2015-2018 (pdf)
4. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine (pdf)
5. Kadrovski načrt (pdf)

Rebalans št. 1 Proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2015  (objavljen v Uradnem listu RS, št. 57 z dne 31.7.2015)

  1. splošni del
  2. posebni del
  3. NRP
  4. dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2015

Rebalans št. 2 Proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2015  (Objavljen v Uradnem listu RS, št. 105 z dne 30.12.2015)

  1. splošni del
  2. posebni del
  3. NRP

Sklep o začasnem financiranju Občine Miren-Kostanjevica v obdobju januar-marec 2015

PRORAČUN OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2014

Zaključni račun proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2014 (sprejet na 9. redni seji, 23.6.2015)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2014

1. Splošni del (pdf)
2. Posebni del (pdf)
3. NRP (pdf)
4. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine (pdf)

O D L O K o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2014

1. Splošni del (pdf)
2. Posebni del (pdf)
3. Načrt razvojnih programov (pdf)
4. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine (pdf)
5. Kadrovski načrt (pdf)
6. Plan financiranja KS (pdf) (pdf)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2014 št. 1

1. Splošni del (pdf)
2. Posebni del (pdf)
3. Načrt razvojnih programov (pdf)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2014 št. 2

1. splošni del (pdf)
2. posebni del (pdf)

PRORAČUN OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2013

Zaključni račun Proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2013

Letno poročilo občine Miren-Kostanjevica 2013-gradivo za občinski svet (pdf)

O D L O K o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2013

1. Splošni del (pdf)
2. Posebni del (pdf)
3. Načrt razvojnih programov (pdf)
4. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine (pdf)
5. Kadrovski načrt (pdf)
6. Plan financiranja KS (pdf) (pdf)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2013

NRP
splošni del
posebni del

Sklep o začasnem financiranju Občine Miren-Kostanjevica za obdobje od januarja do marca 2013

PRORAČUN OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2012

Zaključni račun proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2012

O D L O K o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2012 št. 2

1. Splošni del (pdf)
2. Posebni del (pdf)
3. načrt razvojnih programov (pdf)

O D L O K spremembi Odloka o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2012 št. 1
1. splošni del (pdf)
2. posebni del (pdf)3. načrt razvojnih programov (pdf)
4. načrt ravnanja s stvarnim premoženjem (pdf)

O D L O K proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2012

1. splošni del (pdf)
2. posebni del (pdf)
3. načrt razvojnih programov (pdf)
4. kadrovski načrt (pdf)
5. načrt ravnanja s stvarnim premoženjem (pdf)
6. Plan financiranja KS (pdf)

 

PRORAČUN OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2011

Z A K L J U Č N I R A Č U N proračuna Občine Miren – Kostanjevica za leto 2011

O D L O K o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2011 št. 2

1. splošni del (pdf)
2. posebni del (pdf)
3. načrt razvojnih programov (pdf)
4. kadrovski načrt (pdf)
O D L O K o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2011 št. 1
obrazložitev
dopolnitev letnega načrta ravnanja s premoženjem

O D L O K o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2011

1. splošni del (pdf)
2. posebni del (pdf)
3. načrt razvojnih programov (pdf)
4. kadrovski načrt (pdf)
5. načrt ravnanja s stvarnim premoženjem (pdf)
6. plan financiranja KS (pdf)

S K L E P o podaljšanju začasnega financiranja Občine Miren – Kostanjevica v obdobju april–maj 2011

S K L E P o začasnem financiranju Občine Miren – Kostanjevica v obdobju januar–marec 2011

PRORAČUN OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETI 2009 in 2010

Z A K L J U Č N I R A Č U N proračuna Občine Miren – Kostanjevica za leto 2010

O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2010 št. 2
splošni del
posebni del
NRP
obrazložitev
dopolnitev letnega načrta razpolaganja s premoženjem

O D L O K o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2010

O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2010 št. 1
NRP
obrazložitev NRP
obrazložitev
sprememba letnega načrta ravnanja s premoženjem občine
kadrovski načrt

O D L O K o zaključnem računu proračuna Občine Miren – Kostanjevica za leto 2009

O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2009

odhodki

prihodki

obrazložitev

 

O D L O K o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2010

O D L O K o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2009

odhodki 2009_2010

prihodki 2009_2010

obrazložitev 2010

obrazložitev 2009

NRP 2009 – 2013

obrazložitev NRP

plan financiranja KS 2010

plan financiranja KS 2009

Dodelitev sredstev za KS

Kadrovski načrt

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premoženjem občine

S K L E P o začasnem financiranju Občine Miren – Kostanjevica v obdobju april–junij 2009

S K L E P o začasnem financiranju Občine Miren – Kostanjevica v obdobju januar–marec 2009

 

P R A V I L N I K plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren – Kostanjevica

P R A V I L N I K o dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroško – ne velja več

P R A V I L N I K o dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov – ne velja več

P R A V I L N I K o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov – ne velja več

P R A V I L N I K dopolnitvah Pravilnika o računovodstvu Občine Miren – Kostanjevica

P R A V I L N I K o popisu sredstev, terjatev in obveznosti

P R A V I L N I K o računovodstvu Občine Miren – Kostanjevica

S K L E P o odsvojitvi deležba v RRA

O D L O K o zaključnem računu proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2008

O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2008

O D L O K o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2008

S K L E P o začasnem financiranju Občine Miren – Kostanjevica v obdobju 1. 4. 2008 do 31. 5. 2008

S K L E P o začasnem financiranju Občine Miren – Kostanjevica v obdobju januar–marec 2008

O D L O K o zaključnem računu proračuna Občine Miren – Kostanjevica za leto 2007

O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2007

O D L O K o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2007

S K L E P o začasnem financiranju Občine Miren – Kostanjevica v mesecu aprilu 2007

S K L E P o začasnem financiranju Občine Miren – Kostanjevica v obdobju januar–marec 2007

O D L O K o zaključnem računu proračuna Občine Miren – Kostanjevica za leto 2006

O D L O K o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 2006

S K L E P o začasnem financiranju javne porabe Občine Miren-Kostanjevica

ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Miren – Kostanjevica za leto 2005

O D L O K o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2005

S K L E P o začasnem financiranju javne porabe v letu 2005

O D L O K o zaključnem računu proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2004

O D L O K o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2004

S K L E P o začasnem financiranju javne porabe v letu 2004

O D L O K o zaključnem računu proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2003

O D L O K o zaključnem računu proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2000

Skip to content