Okolje in prostor

Odlok o zmanjšanju obremenjevanja okolja z odpadki pri izvajanju javnih prireditev (Objavljen v Uradnem listu RS, št. 76, z dne 13. 12. 2019)

 

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Miren – Kostanjevica (Objavljen v Uradnem listu RS, št. 50, z dne 20.7.2018)

 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 93, 3. 7. 2020)
Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren – Kostanjevica  (Objavljen v Uradnem listu RS, št. 24, z dne 13.4.2018)

 

Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Miren-Kostanjevica (sprejet na 33. redni seji, dne 10.9.2014)

 

 

 

 

 

Skip to content