Okolje in prostor

Odlok o prometni ureditvi v Občini Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 197, z dne 24. 12. 2020)

Odlok o zmanjšanju obremenjevanja okolja z odpadki pri izvajanju javnih prireditev (Objavljen v Uradnem listu RS, št. 76, z dne 13. 12. 2019)

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Miren – Kostanjevica (Objavljen v Uradnem listu RS, št. 50, z dne 20.7.2018)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 93, 3. 7. 2020)
Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren – Kostanjevica  (Objavljen v Uradnem listu RS, št. 24, z dne 13.4.2018)

Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Miren-Kostanjevica (sprejet na 33. redni seji, dne 10.9.2014)

ODLOK o obveznih ravnanjih lastnikov in skrbnikov psov na območju Občine Miren – Kostanjevica (sprejet na 10. redni seji, dne 22.11.2011)

ODLOK o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Miren – Kostanjevica (sprejet na 10. redni seji, dne 22.11.2011)

CENIK storitev nameščanja plakatov v Občini Miren – Kostanjevica (sprejet na 16. redni seji, dne 27.10.2008)
Odlok o plakatiranju v Občini Miren-Kostanjevica (sprejet na 17. redni seji, dne 3.12.2008)

ODLOK o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (sprejet na 14. redni seji, dne 2.9.2008)

OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI

Skip to content