Prostorski plan

Prikaz območij enot urejanja prostora OPN, prikaz osnovne in podrobnejše namenske rabe, prikaz gospodarske javne infrastrukture ter prikaz stanja prostora so kot neuradna informacija dostopni preko javno dostopne spletne aplikacije »PISO« na naslednji povezavi: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=MIREN_KOSTANJEVICA

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 4 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020)

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3a Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18.3.2016)

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Odloka o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 87/2015 z dne 13.11.2015)

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 Odloka o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4.7.2014)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu  (Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7.2.2014)

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18.10.2013, začel veljati 2. novembra 2013)

 

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRTI – sprejeti odloki

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu “Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v Mirnu” (Uradni list RS, št. 18/2024, 1. 3. 2024)

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje OP16, Rikidence v Opatjem selu, stran 3748  (Uradni list RS, št. 42/2023, 7. 4. 2023)

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje OP16, Rikidence v Opatjem selu (Uradni list RS, št. 108/2020, 7. 8. 2020)

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu za del območja TE 06 v Temnici (Uradni list RS, št. 52, 15. 4. 2022)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu MI43, »Mirenski kostel« v Mirnu (Uradni list RS, št. 108/2020, 7. 8. 2020)

 

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT – OPPN

 

 

 

 

 

 

 


Skip to content