Občinski prostorski načrt

Prikaz območij enot urejanja prostora OPN, prikaz osnovne in podrobnejše namenske rabe, prikaz gospodarske javne infrastrukture ter prikaz stanja prostora so kot neuradna informacija dostopni preko javno dostopne spletne aplikacije »PISO« na naslednji povezavi: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=MIREN_KOSTANJEVICA

Veljavni odloki:

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3a Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18.3.2016)

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Odloka o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 87/2015 z dne 13.11.2015)

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 Odloka o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4.7.2014)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu  (Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7.2.2014)

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18.10.2013, začel veljati 2. novembra 2013)