Občinski prostorski načrt – veljavni akti

Prikaz območij enot urejanja prostora OPN, prikaz osnovne in podrobnejše namenske rabe, prikaz gospodarske javne infrastrukture ter prikaz stanja prostora so kot neuradna informacija dostopni preko javno dostopne spletne aplikacije »PISO« na naslednji povezavi: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=MIREN_KOSTANJEVICA

Veljavni odloki:

Sklep o začetku priprave S&D št. 2 OPPN OP 16    SD st 02 za obmocje OP16 Rikidence v Opatjem selu 128 cl ZUreP

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje OP16, Rikidence v Opatjem selu, stran 3748  (Uradni list RS, št. 42/2023, 7. 4. 2023)

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu za del območja TE 06 v Temnici (Uradni list RS, št. 52, 15. 4. 2022)

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Miren-Kostanjevica – SD_št. 04_- neuradno prečiščeno besedilo

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje OP16, Rikidence v Opatjem selu (Uradni list RS, št. 108/2020, 7. 8. 2020)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu MI43, »Mirenski kostel« v Mirnu (Uradni list RS, št. 108/2020, 7. 8. 2020)

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 4 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020)

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3a Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18.3.2016)

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Odloka o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 87/2015 z dne 13.11.2015)

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 Odloka o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4.7.2014)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu  (Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7.2.2014)

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18.10.2013, začel veljati 2. novembra 2013)

 

Skip to content