Strategija in vizija razvoja Občine Miren-Kostanjevica 2017 – 2025

Občina Miren – Kostanjevica je prvič po 23 letih dobila svojo razvojno strategijo. Dokument »Vizija in strategija razvoja Občine Miren – Kostanjevica 2017 – 2025«, ki smo ga sprejeli na 28. redni seji občinskega sveta, 21. junija 2017, je nastajal skozi vse- vključujoč proces od septembra lanskega leta do danes. V njem je sodelovalo več kot 400 aktivnih občank in občanov. Da smo že v začetku vključili mnenje prebivalcev občine o tem, kakšno občino si želijo in na čem naj temelji prihodnji razvoj, se je izkazalo kot dobrodošlo in pomembno orodje pri razvojnem načrtovanju. Širša javna razprava o strategiji razvoja občine, ki je potekala v mesecu maju, je namreč potrdila ključne razvojne usmeritve z nekaj manjšimi dopolnitvami, ki smo jih v tem končnem predlogu tudi upoštevali.

Objavljen je sprejet končni dokument z obrazloženimi posameznimi koraki na tej skupno prehojeni poti. In ker se s tem naša zaveza za pospešen vsestranski razvoj ne zaključuje, temveč bo aktivno zorela še nadaljnjih osem let in več, vas vabimo, da se nam pri tem pridružite. Da nas spremljate in o konkretnih aktivnostih seznanjate širšo javnost. Da opozarjate na tiste pomanjkljivosti v naši sredini, ki jih moramo odpraviti, in v partnerskem sodelovanju poročate o predstavljenih predlogih rešitev.

S spoštovanjem,

Mauricij Humar, župan

Strategija in vizija razvoja Občine Miren-Kostanjevica 2017-2025

Skip to content