1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, od četrtka, 19. marca, do ponedeljka, 23. marca 2020, do 12. ure

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 82/16) sklicujem

1. DOPISNO SEJO Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica.

Seja bo trajala od četrtka, 19. 3. 2020 do ponedeljka, 23. 3. 2020 do 12. ure.

Predlagan je naslednji dnevni red:

1. Sklep o soglasju k imenovanju direktorice Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica,

Predlog sklepa

2. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne medobčinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava – druga obravnava,

Predlog sklepa

3. Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstanjevanja komunalnih odpadkov za območje OMK – druga obravnava.

Predlog sklepa

Skip to content