1. izredna seja Občinskega sveta Občine Mirne-Kostanjevica, v sredo, 28. avgusta 2019 ob 16. uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Miren -Kostanjevica, ki bo

v sredo 28. avgusta 2019 ob 16.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren – Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
  2. Obravnava in sprejem Novelacije IP OŠ Miren
    noveliran IP
    predlog sklepa
Skip to content