12. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v četrtek, 16. julija 2020 ob 16. uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v  četrtek, 16. 7. 2020 ob 16.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:   

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 11. redne seje,
 3. Poročila
  1. poročilo župana,
  2. poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
  3. poročila članov svetov zavodov,
  4. odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 11. redne seje
 4. Pregled realizacije sklepov,
 5. Imenovanje člana Nadzornega sveta Kraški vodovod Sežana d.o.o. – uskladitev,
 6. Imenovanje kandidata za člana sveta območne izpostave Nova Gorica Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
 7. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica,
 8. Soglasje k spremembi 39. člena Statuta Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica,
 9. Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Miren-Kostanjevica – I. obravnava,
 10. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje OP 16, Rikidence v Opatjem selu – I. obravnava,
 11. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje MI 43, Mirenski kostel v Mirnu,
 12. Predlog Sklepa o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2020/21,
 13. Predlog Sklepov o pridobitvi/ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
 14. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

 

Skip to content