3. dopisna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, od torka, 21. aprila 2020, do četrtka 23. aprila 2020, do 12. ure

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 82/16) sklicujem

3. DOPISNO SEJO Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica.

Seja bo trajala od torka, 21. 4. 2020, do četrtka 23. 3 2020 do 12. ure.

 Predlagan je naslednji dnevni red:

1. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren-Kostanjevica,

Predlog sklepa

2. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2019 in Letni izvedbeni načrt za leto 2019 za Občino Miren-Kostanjevica.

Predlog sklepa

Skip to content