8. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo v torek, 17. septembra 2019 ob 17. uri

VABILO

 Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v  torek, 17. 9. 2019 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 7. redne seje ter 1. izredne seje,
  predlog zapisnika 7. redne seje
  predlog zapisnika 1. izredne seje
 3. Poročila
 • poročilo župana,
 • poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 • poročila članov svetov zavodov,
 • odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 7. redne seje,
 • 4. Pregled realizacije sklepov,
 1. Poročilo o delu Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica za leto 2018 – informacija,
  poročilo
  predlog sklepa
 2. Poročilo o delu Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica za leto 2018 – informacija,
  poročilo
  predlog sklepa
 3. Poročilo o delu Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2018 – informacija,
  poročilo
  predlog sklepa
 4. Poročilo o delu Javni zavod za Turizem Miren-Kras za leto 2018 – informacija,
  poročilo
  računovodsko poročilo
  predlog sklepa
 5. Predlog Odloka o zmanjševanju obremenjevanja okolja z odpadki – javne prireditve v OMK – 1. obravnava,
  predlog odloka
 6. Seznanitev s polletno realizacijo proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019,
  splošni del
  posebni del
  obrazložitev
  prerazporeditve
 7. Letno poročilo  dejavnosti gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo za leto 2018 v Občini Miren-Kostanjevica,
  poročilo
  predlog sklepa
 8. Letni program  dejavnosti gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v letu 2019 v Občini Miren-Kostanjevica,
  program
  predlog sklepa
 9. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov,
 10. Sklep o podelitvi priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2018 (INTERNO, ZAPRTO ZA JAVNOST)
  predlog sklepa
Skip to content