Konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v sredo, 5. decembra 2018 ob 17. uri

Na podlagi drugega odstavka  7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008, 71/2014, 93/2015, 82/2016)

SKLICUJEM

 Konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica

v sredo 5.12.2018 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 Dnevni red:

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
 2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
 3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta
 4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov
 5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana
 6. Slovesna prisega župana
 7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Navodilo:

Novoizvoljeni člani sveta in župan se pred pričetkom seje izkažejo s potrdilom občinske volilne komisije o izvolitvi in osebnim dokumentom.

Priloge:

  

Vabljeni:

 • Župan
 • Novoizvoljeni svetniki
 • Katja Lužnik Štanta, predsednica občinske volilne komisije in člani OVK
 • Tjaša Klavora, direktorica,
 • Mediji

 

ŽUPAN, Mauricij Humar

Skip to content