2. izredna seja občinskega sveta, v četrtek, 23. novembra 2023 ob 16. uri

Številka: 0320-0010/2023-1

Datum: 20. 11. 2023

VABILO

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16 in 14/23) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 82/16 in 30/23) sklicujem 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v četrtek, 23. novembra 2023 ob 16.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
  2. Predlog Odloka o namakalnem sistemu Namakalni razvod Vogršček in o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema v Občini Miren-Kostanjevica – 1. obravnava. Priloga 1

 

ŽUPAN

Mauricij Humar

Skip to content