3. izredna seja občinskega sveta, v sredo, 10. julija 2024 ob 16. uri

Številka: 0320-5/2024-1

Datum: 5. 7. 2024

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016 in 14/23) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016 in 30/2023)

 

SKLICUJEM

 3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica

v sredo 10. 7. 2024 ob 16.00 uri

v avli Osnovne šole Miren

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda;

2. Poročilo o delu Osnovne šole Miren za leto 2023;

T2_Sklep OŠ Miren-poročilo o delu 2023

T2_ Priloga; Letno poročilo OŠ Miren 2023

3. Predlog sklepa o financiranju dodatnega programa v šolskem letu 2024/2025;

T3_Predlog sklepa o financiranju dodatnega programa OŠ Miren_2024-25

T3_Priloga; Predlog sklepa o financiranju dodatnega programa v šolskem letu 2024-25

4. Predlog sklepa o določitvi cene vzgojnih programov vrtca za šolsko leto 2024/2025;

T4_Predlog sklepa o določitvi cene vzgojnih programov vrtca za šolsko leto 20242025

T4_Priloga; Predlog cene vzgojnih programov vrtca

T4_Priloga k ceni programov vrtca

5. Predlog sklepa o sistemizaciji delovnih mest za vrtce pri Osnovni šoli Miren za leto 2024/2025.

T5_Predlog sistemizacije del.mest vrtca OŠ Miren 2024

T5_Priloga; predlog sistemizacije za vrtec

 

 

ŽUPAN

Mauricij Humar

 

 

 Vabljeni:

  • Župan,
  • Svetniki,
  • Tjaša Klavora, direktorica občinske uprave,
  • Tomaž Krivec, ravnatelj OŠ Miren, k točki 2., 3., 4. in 5.,
  • Predsednik nadzornega odbora,
  • Predsedniki KS,
  • Mediji
Skip to content