Konstitutivna seja občinskega sveta, 7. 12. 2022 ob 16. uri

Na podlagi drugega odstavka  7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008, 71/2014, 93/2015, 82/2016)

SKLICUJEM  konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica

v sredo 7. 12. 2022 ob 16. uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

Dnevni red:

  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
  2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
  3. Imenovanje mandatne komisije za pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta
  4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov
  5. Ugotovitev izida volitev za župana
  6. Slovesna prisega župana
  7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Navodilo:

Novoizvoljeni člani sveta in župan se pred pričetkom seje izkažejo s potrdilom občinske volilne komisije o izvolitvi in osebnim dokumentom.

 

Opomba:

Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča z dne 4. junija 2020 je za odločanje o pritožbi zoper odločitev občinske volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov (100. člen Zakona o lokalnih volitvah – Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), pristojno Upravno sodišče, in ne več občinski svet. Posledično je iz dnevnega reda izpuščena vsebina, ki se nanaša na odločanje o pritožbah zoper delo volilne komisije.

 Priloge:

Skip to content