Mandatno obdobje 2006 – 2010

Občinski svet

1. Mavricij Humar Miren Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka
2. Sonja Faganeli Miren Socialni demokrati
3. Silvester Medvešček Miren Slovenska demokratska stranka
4. Aleš Batistič Miren LNK Bilje, Miren, Orehovlje s spodnjim Krasom
5. Peter Budin Miren Slovenska ljudska stranka – SLS
6. Stanko Mužina Orehovlje Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka
7. Fabjan Vičič Orehovlje LNK Bilje, Miren, Orehovlje s spodnjim Krasom
8. Branko Orel Bilje Liberalna demokracija Slovenije
9. Benjamin Klančič Bilje Slovenska demokratska stranka
10. Matjaž Nemec Bilje Socialni demokrati
11. Darjo Spačal Kostanjevica Liberalna demokracija Slovenije
12. Adrijan Spačal Vojščica LNK Vipavska dolina s Krasom
13. Jožef Stepančič Temnica Demokratična stranka upokojencev Slovenije
14. Stojan Cotič Opatje selo Lista za prihodnost
15. Bogdan Jazbec Lokvica Socialni demokrati

 

Komisije in odbori

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 • Branko Orel – predsednik
 • Bogdan Jazbec
 • Silvester Medvešček
 • Stanko Mužina
 • Fabjan Vičič

Statutarno-pravna komisija

 • Adrijan Spačal – predsednik
 • Silvester Medvešček
 • Aleš Batistič
 • Matjaž Nemec
 • Bogdan Jazbec

Odbor za gospodarstvo in proračun

 • Bogdan Jazbec – predsednik
 • Fabjan Vičič
 • Branko Orel
 • Stanko Mužina
 • Peter Budin

Odbor za okolje in prostor

 • Fabjan Vičič – predsednik
 • Darjo Spačal
 • Aleš Batistič
 • Benjamin Klančič
 • Igor Faganelj
 • Suzana Černe
 • Silvan Spačal

Odbor za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo

 • Matjaž Nemec – predsednik
 • Aleš Batistič
 • Sonja Faganeli
 • Peter Budin
 • Božidar Kavčič
 • Otmar Komel
 • Zdenka Budin Brešan

Odbor za zdravstvo in socialno varstvo

 • Stojan Cotič – predsednik
 • Gordana Vičič
 • Nives Urdih
 • Sonja Faganeli
 • Adrijan Spačal

Komisija za kmetijska vprašanja in razvoj podeželja

 • Silvester Medvešček – predsednik
 • Jožef Stepančič
 • Sonja Faganeli
 • Stanko Mužina
 • Dean Fornazarič
 • Herman Pahor
 • Nikolaj Kogoj

Odbor za turizem

 • Darjo Spačal – predsednik
 • Fabjan Vičič
 • Branko Orel
 • Stojan Cotič
 • Tina Zgonik
 • Dieto Faganeli
 • Jožica Nemec

Komisija za sodelovanje s sosednjimi občinami in mednarodno sodelovanje

 • Fabjan Vičič
 • Bogdan Jazbec
 • Branko Orel
 • Peter Budin
 • Benjamin Klančič

Odbor za mladinska vprašanja

 • Matjaž Nemec – predsednik
 • Aleš Batistič
 • Adrijan Spačal
 • Mavricij Humar
 • Marinka Velikonja
 • Aleš Savnik
 • Vasja Ferletič

Komisija za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskih glasil

 • Peter Budin – predsednik
 • Fabjan Vičič
 • Sonja Faganeli
 • Ida Kocjančič
 • Ivanka Kosta

Nadzorni odbor

 • Magda ZORN – predsednica
 • Darja PERŠOLJA
 • Dimitrij PREGELJ
 • Anica TRAMPUŽ
 • Boris SUBAN

 

Zapisniki sej

REDNE SEJE IZREDNE SEJE DRUGO
34. redna seja
33. redna seja
32. redna seja
31. redna seja
30. redna seja
29. redna seja
28. redna seja
27. redna seja
26. redna seja
25. redna seja
24.redna seja
23. redna seja
22. redna seja
21. redna seja
20. redna seja
19. redna seja
18. redna seja
17. redna seja
16.redna seja
15. redna seja
14. redna seja
13.redna seja
12.redna seja
11.redna seja 11. izredna seja
10. redna seja 10. izredna seja
9. redna seja 9. izredna seja
8. redna seja 8. izredna seja
7. redna seja 7. izredna seja
6. redna seja 6. izredna seja
5. redna seja 5. izredna seja
4. redna seja 4. izredna seja
3. redna seja 3. izredna seja
2. redna seja 2. izredna seja 3. dopisna seja
1. redna seja 1. izredna seja 1.kostitutivna seja

 

Gradiva sej

Skip to content