10. IZREDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v sredo 21.04.2010 ob 18:00 uri

VABILO

na 10. izredno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v sredo 21.04.2010 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
  2. Obravnava in sprejem tarifnega sistema za obračun tarif za obračun vodarine, omrežnine, števčnine in vzdrževalnine, tarifnega sistema za obračun tarif za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in omrežnin in cenika storitev,
  3. Obravnava in sprejem soglasja k imenovanju direktorja zavoda Goriška lekarna Nova Gorica,
  4. Obravnava in sprejem soglasja k imenovanju direktorja zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica,

Priloge:

Tarifni sistem za obračun tarif za obračun vodarine, omrežnine, števčnine in vzdrževalnine (pdf) in tarifnega sistema za obračun tarif za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in omrežnin (pdf) z obrazložitvijo, (pdf) (pdf)

Cenik storitev VIK d.d. (pdf) z grafično strukturo cene (pdf)

– poraba vode (pdf)

– primer izračuna (pdf)

– plan za subvencijo (pdf)

predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorja zavoda Goriška lekarna Nova Gorica z obrazložitvijo, (pdf)

predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorja zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica z obrazložitvijo. (pdf)

Skip to content