11. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v ponedeljek 21.04.2008 ob 18:00 uri

VABILO

na 11. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v ponedeljek 21.04.2008 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Imenovanje overiteljev zapisnika,
 3. Poročilo predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 4. Obravnava in sprejem predloga poslovnika občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica (drugo branje),
 5. Obravnava in sprejem predloga odloka o turističnem vodenju na območju občin Divača, Hrpelje Kozina, Komen, Miren-Kostanjevica in Sežana (drugo branje),
 6. Obravnava in sprejem predloga Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miren (prvo branje),
 7. Obravnava in sprejem predloga Pravilnika o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna ,
 8. Obravnava in sprejem predloga Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Miren-Kostanjevica,
 9. Sprejem mnenja k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Miren,
 10. Sprejem mnenja k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica,
 11. Obravnava in sprejem predlogov sklepov o prodaji nepremičnin,
 12. Pobude in vprašanja svetnikov.

Priloge:

– Zapisnik 10. redne (pdf) in 5. izredne seje (pdf) ,

– predlog Poslovnika občinskega sveta (pdf) z obrazložitvijo (pdf) ,

– predlog Odloka o turističnem vodenju na območju občin Divača, Hrpelje Kozina, Komen, Miren-Kostanjevica in Sežana (pdf) z obrazložitvijo (pdf) ,

– predlog Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Miren (pdf) z obrazložitvijo(pdf) ,

– predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna (pdf) z obrazložitvijo (pdf) ,

– predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka (pdf) z obrazložitvijo (pdf) ,

– predlog Sklepa o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnateljice OŠ Miren (pdf) ,

– predlog Sklepa o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica (pdf) ,

– Predlogi sklepov o prodaji nepremičnin s programi prodaje:

– Sklep št. 1: parc. št. 3107/4 k.o. Kostanjevica (pdf) program prodaje (pdf)

– Sklep št. 2: parc. št. 3107/4 k.o. Kostanjevica (pdf) – program prodaje (pdf)

– Sklep št. 3: parc. št. 85/5 (park v izmeri 45 m2) in 265/1 (neplodno v izmeri 80 m2), obe k.o. Bilje (pdf) – program prodaje (pdf)

Skip to content